Pomen in vpliv novih lingvističnih spoznanj Ferdinanda de Saussurja

  • Marija Švajncer Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: jezik, sistem, semiologija, označenec, označevalec, sinhronija, strukturalizem

Povzetek

V članku sta obravnavana pomen in vpliv novih lingvističnih spoznanj Ferdinanda de Saussurja, enega izmed najpomembnejših sodobnih lingvistov in začetnika strukturalizma. Predmet njegovih raziskav je razlika med jezikom, govorom in govorico. Semiologijo je uvrstil med znanosti. Članek obravnava tudi nekatera spoznanja v sodobni strukturalistični filozofiji, ki jih je navdihnil de Saussure, in posredni vpliv na razvoj slovenskega jezikoslovja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marija Švajncer, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marija.svajncer@mb.si

Literatura

Jacques DERRIDA, 1988: Glas in fenomen. Ljubljana: Založba ŠKUC, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. (Studia humanitatis).
Jacques DERRIDA, 1994: Izbrani spisi. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze. (Knjižna zbirka Krt 91).
– –, 1995: Pismo japonskemu prijatelju. Sodobna literarna teorija. Ljubljana: Krtina. (Knjižna zbirka Temeljna dela). 113–117.
Michel FOUCAULT, 2001: Arheologija vednosti. Ljubljana: Studia humanitatis.
Marko JESENŠEK, 2009: Slovenski jezik in Evropska zveza. Maribor: Slavia Centralis. II/2, 7–23.
– –, 2011: Vpliv Praškega lingvističnega krožka na razvoj slovenskega jezikoslovja. Vzájemným pohlede /V očeh drugega – Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století/Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju. Praha: Národní knihovna České republiky, Slovanska knihovna./Publikace Slovanské knihovny; 68). 283–296.
Jacques LACAN, 1980: Štirje temeljni koncepti psihoanalize. Ljubljana: Cankarjeva založba. (Zbirka Misel in čas).
– –, 1988: Etika psihoanalize. Seminar Jacquesa Lacana. Ljubljana: Delavska enotnost. (Zbirka Analecta).
– –, 1994: Spisi. Ljubljana: Razprave 4/1993, Problemi 8/1993. (Zbirka Analecta).
Claude LÉVI-STRAUSS, 1985: Oddaljeni pogled. Ljubljana: Založba ŠKUC, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
– –, 1993: Rasa in zgodovina. Totemizem danes. Ljubljana: Škuc, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. (Studia humanitatis).
– –, 2004: Divja misel. Ljubljana: Krtina. (Knjižna zbirka Temeljna dela).
Boris MAJER, 1971: Strukturalizem. Ljubljana: Komunist.
– –, 1978: Strukturalizem. Ljubljana: Komunist.
Nenad MIŠČEVIĆ, 1975: Marksizam i post-strukturalistička kretanja. Althusser, Deleuze, Foucault. Rijeka: Marksistički centar, Centar za društvenu i uslužno djelatnost mladih. (Biblioteka Prometej).
Ferdinand de SAUSSURE, 1997: Predavanja iz splošnega jezikoslovja. Ljubljana: ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij. (Studia humanitatis).
Dubravko ŠKILJAN, 1997: Saussurjev ustvarjalni molk. V: Ferdinand de Saussure, Predavanja iz splošnega jezikoslovja. Ljubljana: ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij. (Studia humanitatis). 261–280.
Danilo ŠUSTER, 2000: Simbolna logika. Maribor: Pedagoška fakulteta. (Knjižna zbirka Učbeniki).
Boštjan TURK, 1997: Ferdinand de Saussure: Geneza sodobnega jezikoslovja. V: Ferdinad de Saussure, Predavanja iz splošnega jezikoslovja. Ljubljana: ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij. (Studia humanitatis). 281–293.
Slavoj ŽIŽEK, 2011: Poskusiti znova – spodleteti bolje. Ljubljana: Cankarjeva založba. (Zbirka Čas misli).
Objavljeno
2020-10-20
Kako citirati
Švajncer M. (2020). Pomen in vpliv novih lingvističnih spoznanj Ferdinanda de Saussurja. Slavia Centralis, 5(1), 44–56. https://doi.org/10.18690/scn.5.1.44–56.2012
Rubrike
Articles