V ZELENI DRŽELI ZELENI BREG: STUDIES IN HONOR OF MARC L. GREENBERG

Ed. Stephen M. Dickey and Mark R. Lauersdorf. Bloomington, Indiana: Slavica Publishers, 2018. 395 pp.

  • Nada Šabec Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Marc L. Greenberg, jezikoslovje, jezikoslovec, V zeleni drželi v zeleni breg, ocena

Povzetek

Decembra 2019 je izšel zvezek esejev v čast profesorja Marca L. Greenberga, njegovega izjemnega prispevka na področju slovanskega jezikoslovja ter vlogi pri promociji tujih jezikov v ameriškem visokem šolstvu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Nada Šabec, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: nada.sabec@um.si

Literatura

Marc L. GREENBERG, 2008: A Short Reference Grammar of Slovene. Munich: LINCOM.
– –, 2006: Short Slovene Reference Grammar. Reference Grammar Network. Duke University/University of North Carolina, Chapel Hill: SEELRC. http://slaviccenters.dukeedu/projects/grammars
– –, 2000: A Historical Phonology of the Slovene Language. Heidelberg: Winter C. Universitätsverlag.
– – (ed.), 1997: The Sociolinguistics of Slovene. IJSL 124. Berlin: Mouton de Gruyter.
Objavljeno
2020-10-19
Kako citirati
Šabec N. (2020). V ZELENI DRŽELI ZELENI BREG: STUDIES IN HONOR OF MARC L. GREENBERG. Slavia Centralis, 13(1), 277–280. https://doi.org/10.18690/scn.13.1.277–280.2020
Rubrike
Articles