K problematice současného úzu paroxytonického přízvuku v mluvě západních a jižních Čech

  • Zbyněk Holub Šlezijska univerza v Opavi, Filozofska fakulteta
Ključne besede: naglas, besedna prozodija, penultima, južna in zahodna Češka

Povzetek

Avtor prispevka se osredinja na posebnosti naglasa (naglas na penultimi) na južnem in zahodnem Češkem, na pojav, ki ga je zabeležil v 70–80 % ustreznih zlogov na južnem in zahodnem Češkem, severno in zahodno od Plzna. Gradivo s področij Doudleby, Manětin in južni Plzen dokazuje, da se naglas na prvem zlogu navadno bolj dosledno pojavlja na začetku dvozložnic in ustvarja naglasno-prozodično domeno s predhodnim zlogom ali nenaglašeno predpono.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Zbyněk Holub, Šlezijska univerza v Opavi, Filozofska fakulteta

Opava, Češka republika. E-pošta: zbynek.holub@fpf.slu.cz 

Literatura

Jan BALHAR a kol., 2005: Český jazykový atlas. 5. Praha: Academia.
František ČERMÁK, 2001: Jazyk a jazykověda. Praha: Pražská imaginace.
Vladimir Antonovič DYBO, 1981: Slavjanskaja akcentologija. Nauka, Moskva.
Marc L. GREENBERG, 2010: Nova opisna slovnica ziljščine (A New Descriptive Grammar of the Zilja /Gailtal/ Dialect). Slavistična revija 58/4, 489–494. (Dostupné z http://hdl.handle.net/1808/6889).
– –, 2003: Word Prosody in Slovene from a Typological Perspective. Sprachtypologie und Universalienforschung (STUF) 56/3. Focus on: Slovenian from a typological perspective. On the occasion of the International Congress of Slavicists in Ljubljana, 15–21 August 2003, ed. by Janez Orešnik & Donald F. Reindl: 234–251. Berlin: Akademie Verlag. 234–251. (Dostupné z http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/5245/1/MLGreenberg_STUF_2003.pdf).
Zbyněk HOLUB, 2011a: K примерaм напряжения на предпоследнем слоге слова на чешском югe, в некоторых случаях на чешскoм западe. Русское слово. Международный сборник научных работ. III. выпуск. Волгоград: Волгоградский государственный педагогический университет. Филологический факультет. Кафедра общего и славяно-русского языкознания (V tisku).
– –, 2011b: K problematice specifických prozodických poměrů v některých lokalitách západních a jižních Čech. Sborník k uctění 70. narozenin prof. PhDr. Viktora Viktory. CSc. Plzeň: Fraus. (V tisku).
– –, 2010: Příspěvek k diskusi o vývoji praslovanského akcentu na pozadí prozodického systému užšího regiolektu. Genius loci českého jihozápadu. VI. Sborník z konference konané ve Studijní a vědecké knihovně v Plzni 21. a 22. října 2009. Ed. Zbyněk Holub. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. 20n.
Pavel JANČÁK, 1966: Západočeský intonační typ, tzv. „plzeňské zpívání“. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 1–3. Praha: Slavica Pragensia 8. 107–121.
Stanislav PETŘÍK, 1936: O plzeňském „zpívání“. I. Naše řeč 8, r. 20. (Dostupné z http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3071).
– –, 1936a: O plzeňském „zpívání“. II. Domažlice. Naše řeč 9, r. 20. (Dostupné z http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3083).
– –, 1934: K intonaci věty. Naše řeč 9, r. 18. (Dostupné z http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2891).
Tijmen PRONK, 2009: The Slovene Dialect of Egg and Potschach in the Gailtal, Austria. Studies in Slavic and General Linguistics, vol. 36. Amsterdam, New York: Rodopi. (Dostupné z http://linguistlist.org/issues/20/20-4401.html).
Roman SUKAČ, 2009: Paradigmatic bridge – accentual and quantitative paradigms of Czech and Slovak feminine a-stems. Czech in Formal Grammar. Eds. Dočekal, M.; Ziková, M., LINCOM. 175–182.
– –, 2011: Old Czech rhythmic law. in Baltische und slavisme Prosodie. (Hrsg. Stadnik--Holzer, E.), Peter Lang Verlag. 141–152.
Slavomír UTĚŠENÝ, 1986: Nářečí v jižních Čechách. Cuřín, F. et al.: Jihočeská vlastivěda. Řada A. Kultura. Jazyk. Nářečí, místní jména, slangy. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství. 30n.
– –, 1960: Nářečí přechodného pásu česko-moravského. Hláskosloví. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
Jaroslav VORÁČ, 1992: Nářečí. Západočeská vlastivěda. Jazyk. Klimeš, Lumír a kol. eds. Plzeň: Západočeské nakladatelství (pro Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni). 67n.
Objavljeno
2020-10-16
Kako citirati
Holub Z. (2020). K problematice současného úzu paroxytonického přízvuku v mluvě západních a jižních Čech. Slavia Centralis, 4(2), 5–31. https://doi.org/10.18690/scn.4.2.5–31.2011
Rubrike
Articles