VIG ISTVÁN: HORVÁT NYELVTAN

Budapest: ELTE, BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2008. (Opera Slavica Budapestinensia, Linguae Slavicae). 356 o.

  • Péter Pátrovics Univerza Loránda Eötvösa, Filozofska fakulteta
Ključne besede: István Vig, Horvát Nyelvtan, Hrvaška slovnica, ocena

Povzetek

Avtor v prispevku predstavlja in ocenjuje delo Istvána Viga Horvát Nyelvtan (Hrvaška slovnica).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Péter Pátrovics, Univerza Loránda Eötvösa, Filozofska fakulteta

Budimpešta, Madžarska. E-pošta: eva.egri@uniqa.hu

Objavljeno
2020-10-15
Kako citirati
Pátrovics P. (2020). VIG ISTVÁN: HORVÁT NYELVTAN. Slavia Centralis, 4(1), 148–151. https://doi.org/10.18690/scn.4.1.148–151.2011
Rubrike
Articles