O tęsknotach poety

Myśli przez Ivana Hribovška podpowiedziane

  • Joanna Pszczoła Univerza v Katovicah, Filološka fakulteta
Ključne besede: zemlja, Bog, življenje, smrt, ljubezen, vojna, svoboda, nujnost, vrnitev iz tišine

Povzetek

Prispevek se osredinja na poezijo slovenskega vojnega pesnika Ivana Hribovška in na njegovo življenjsko zgodbo. Avtor je bil v domovini (pod komunistično oblastjo) prepovedan in zamolčan. Tako on kot njegova poezija sta bila deležna ignoriranja, saj se je Hribovšek odločil pridružiti »belim partizanom«; zaradi tega je bil obsojen izdajalstva. Ob tem je presenetljivo dejstvo, da v njegovi poeziji ne zasledimo politične note, temveč zgolj lirske refleksije o večnih literarnih motivih – Bogu, ljubezni, smrti in zemlji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Joanna Pszczoła, Univerza v Katovicah, Filološka fakulteta

Katovice, Poljska. E-pošta: joannapszczola@o2.pl

Literatura

Balantičev in Hribovškov zbornik. Ur. Marjan Dolgan. Ljubljana, Celje, 1994.
Biblia Tysiąclecia Red. nauk. O. A. Jankowski. Poznań, 1979.
Jacek BUKOWSKI, 1968: Zarys filozofii spotkania. Kraków.
Tine DEBELJAK, 1965: Pesmi Ivana Hribovška. Glas SKA XII.
Ivan HRIBOVŠEK, 1965: Pesem naj zapojem. Buenos Aires.
– –, 1990: Pesmi. Ljubljana.
– –, 1993: Himna večeru. Celje.
Edvard KOCBEK, 1967: Listina. Ljubljana.
Edward MADANY, 1982: Jugosłowiański Bóg Mars. Łódź.
Henryk MARKIEWICZ, 1976: O „Pokoleniach literackich” Kazimierza Wyki. Twórczość 7.
Emanuel MOUNIER, 1964: Wprowadzenie do egzystencjalizmów. Kraków.
France PIBERNIK, 1993: Vrnitev iz tišine. I. Hribovšek: Himna večeru. Celje.
– –, 2010: Ivan Hribovšek. Monografija. Ljubljana.
Joanna PSZCZOŁA, 2011: Tajemnica transcendencji. Duchowość poezji Ivana Hribovška. Bielsko-Biała.
Kazimierz ŚWIEGOCKI, 1985: Poezja i czyn. Poezja 5/6, 107–108.
Joanna SŁAWIŃSKA, 1993: Poetyckiej kosmogonii Edvarda Kocbeka. Kraków.
Tadeusz TERLECKI, 1987: Egzystencjalizm chrześcijański. Krytyka personalistyczna. Egzystencjalizm chrześcijański. Warszawa.
Józef TISCHNER, 1998: Spór o istnienie człowieka. Kraków.
– –, 1993: Spowiedź rewolucjonisty. Kraków.
– –, 1991: Zarys filozofii człowieka. Filozofia człowieka dla duszpasterzy i artystów. Kraków.
Aleksander WAT, 1990: Dziennik bez samogłosek. Warszawa.
Kazimierz WYKA, 1976: Problematyka pokoleń literackich. Twórczość 7, 62.
Objavljeno
2020-10-15
Kako citirati
Pszczoła J. (2020). O tęsknotach poety. Slavia Centralis, 4(1), 111–122. https://doi.org/10.18690/scn.4.1.111–122.2011
Rubrike
Articles