Tezaver slovenskega ljudskega jezika na Koroškem – dokaz živosti graške slavistike

  • Ludvik Karničar Univerza v Gradcu, Inštitut za slavistiko
Ključne besede: leksikalna inventarizacija, tezaver, koroška slovenska narečja, graška slavistika, projekt

Povzetek

Prispevek obravnava dolgoročni projekt inventarizacije slovenskega ljudskega jezika na avstrijskem Koroškem, ki je stekel pred tridesetimi leti na Inšitutu za slavistiko v Gradcu, in prikazuje v prvem delu napredovanje tezavra (do leta 2009 so bili izdani zvezki A do K, v pripravi je sedmi zvezek od L do M), v drugem pa kartografiranje posameznih diatopnih sinonimov na avstrijskem Koroškem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Ludvik Karničar, Univerza v Gradcu, Inštitut za slavistiko

Gradec, Avstrija. E-pošta: ludwig.karnicar@uni-graz.at

Literatura

Urban JARNIK, 1826: Andeutungen über Kärntens Germanisirung. Carinthia 16 (po: Baum Wilhelm (ur.), 2009: Urban Jarnik. Romantik, Nationalismus und Panslawismus in Kärnten. Klagenfurt – Wien. Kitab-Verlag. 88.
Stanislaus HAFNER, Erich PRUNČ (ur.), 1980: Lexikalische Inventarisierung der slowenischen Volkssprache in Kärnten (Grundsätzliches und Allgemeines). Graz: Institut für Slawistik der Universität Graz.
Objavljeno
2020-10-14
Kako citirati
Karničar L. (2020). Tezaver slovenskega ljudskega jezika na Koroškem – dokaz živosti graške slavistike. Slavia Centralis, 3(2), 80–86. https://doi.org/10.18690/scn.3.2.80–86.2010
Rubrike
Articles