Uspešnost sinhroniziranja nekaterih animiranih filmov z jezikoslovčevega vidika

  • Mira Krajnc Ivič Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: slovenski jezik, govorjeni diskurz, dvogovor, sinhronizacija

Povzetek

Prispevek prikazuje nezanemarljive razlike med podnaslovnimi prevodi, ki večinoma upoštevajo slovensko jezikovno normo in predpis, ter sinhronizacijo, ki poustvarja način govorjenja »doma« oz. tvorjenje ožjeinteresnih dvogovorov, torej vključuje tako obrobne kot tudi ekscesne sociolekte, upošteva skladenjske značilnosti govorjenih besedil, večja je ekspresivnost tudi kot posledica številnih aktualizacij frazemov, besedilnega in okoliščinskega namigovanja, znanega pretežno slovenskim naslovnikom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Mira Krajnc Ivič, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: mira.krajnc@um.si

Literatura

Tomo KOROŠEC, 1998: Stilistika slovenskega poročevalstva. Ljubljana: Kmečki glas.
Irena KOVAČIČ, 1992: Jezikovni pogled na podnaslovno prevajanje televizijskih oddaj. Doktorska disertacija. Ljubljana.
– –, 1999: Podnaslovni prevod kot del polisemiotičnega besedila. Uporabno jezikoslovje. 7/8, 100–111.
Mira KRAJNC IVIČ, 2005: Besedilne značilnosti javne govorjene besede. Maribor: Zora 35.
– –, 2008: Zasebni dvogovori. Doktorska disertacija. Ljubljana. Peter von POLENZ, 1988: Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des Zwischenden-Zeilen-Lesens. Druga, pregledana izdaja. Berlin, NewYork.
Ada VIDOVIČ MUHA, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Objavljeno
2020-10-09
Kako citirati
Krajnc Ivič M. (2020). Uspešnost sinhroniziranja nekaterih animiranih filmov z jezikoslovčevega vidika. Slavia Centralis, 2(1), 43–58. https://doi.org/10.18690/scn.2.1.43–58.2009
Rubrike
Articles