Raba dvojine glede na stavčno funkcijo samostalnika in ohranjenost dvojinskih oblik v šestih slovenskih narečjih

  • Matic Pavlič Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
  • Artur Stepanov Center za kognitivne znanosti jezika, Univerza v Novi Gorici
  • Penka Stateva Center za kognitivne znanosti jezika, Univerza v Novi Gorici
Ključne besede: dvojina, samostalnik, glagol, ujemanje, slovenščina, psiholingvistika

Povzetek

Izvedli smo psiholingvistični eksperiment izražanja, in sicer opis slike dogodka s prehodnim stavkom na osnovi treh ključnih besed. Na ta način smo v šestih slovenskih narečjih raziskali rabo dvojinskih oblik samostalnika in glagola. Rezultate smo primerjali s tipologijo narečij glede izgube dvojine v slovenščini, ki jo predstavljajo geolingvistične karte v Jakop (2008) na osnovi podatkov iz Slovenskega lingvističnega atlasa. Ugotovili smo, da raba dvojine ni povezana z ohranjenostjo dvojinskih samostalniških oblik v jezikovnih sistemih slovenskih narečij, ampak le s stavčno funkcijo samostalnika. S slednjim smo prvič eksperimentalno potrdili domnevni vpliv (Tesnière 1925) glagolskega ujemanja na izražanje dvojine v slovenščini.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Matic Pavlič, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: matic.pavlic@pef.uni-lj.si

Artur Stepanov, Center za kognitivne znanosti jezika, Univerza v Novi Gorici

Nova Gorica, Slovenija. E-pošta: arthur.stepanov@ung.si

Penka Stateva, Center za kognitivne znanosti jezika, Univerza v Novi Gorici

Nova Gorica, Slovenija. E-pošta: penka.stateva@ung.si

Literatura

Mandy M. ARCHIBALD, Rachel C. AMBAGTSHEER, Mavourneen G. CASEY in Michael LAWLESS, 2019: Using Zoom videoconferencing for qualitative data collection: Perceptions and experiences of researchers and participants. IJQM 18, 1–8.
Francka BENEDIK, 1999: Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA). Ljubljana: Založba ZRC.
Aleksandrs BERDICEVSKIS in Arturs SEMENUKS, 2022: Imperfect language learning reduces morphological overspecification: Experimental evidence. PLoS ONE 17/1, e0262876.
Greville G. CORBETT, 2000: Number. Cambridge: Cambridge University Press.
Aleksandra DERGANC, 2006: Nekatere značilnosti dvojine v slovenščini. Slavistična revija 54/1, 415–434.
Howard GILES in Philip SMITH, 1979: Accommodation Theory. Language and Social Psychology. Ur. Howard Giles in Robert N. St. Clair. Baltimore: Basil Blackwell.
Joseph H. GREENBERG, 1962: Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements. Universals of language 2, 73–113.
V. V. IVANOV, 1983: Istoricheskaja grammatika russkogo jazyka. Moscow: Prosveschenie.
Florian T. JAEGER, 2008: Categorical data analysis: Away from ANOVAs and towards logit mixed models. Journal of Memory and Language 59/4, 434–446.
Tjaša JAKOP, 2008: Dvojina v slovenskih narečjih. Ljubljana: Založba ZRC.
Evia KAINADA in Mary BALTAZANI, 2021: Evaluating methods for eliciting dialectal speech. Modern Greek dialects and linguistics theory 5/1, 1–23.
William LABOV, 1972: Sociolinguistic patterns. Uuiversity Pennsylvania Press.
Adrian LEEMANN, Peter JESZENSZKY, Carina STEINER, Melanie STUDERUS in Jan MESSERLI, 2020: Linguistic fieldwork in a pandemic: Supervised data collection combining smartphone recordings and videoconferencing. Linguistics Vanguard 6/3, 20200061.
Franc MARUŠIČ in Rok ŽAUCER, 2021: Case study: Slovenian dual. The Oxford Handbook of Number in Language. Oxford: Oxford University Press.
Andrew NEVINS, 2011: Marked targets versus marked triggers and impoverishment of the dual. Linguistic Inquiry 42/3, 413–444.
Irena OREL, 2019: Ženske dvojinske glagolske oblike v starejšem slovenskem knjižnem jeziku. Slavistična revija 67/2, 273–280.
Matic PAVLIČ in Artur STEPANOV, 2020: Psiholingvistični vidiki procesiranja oziralnih odvisnikov v slovenščini. Slavistična revija 68/4, 543–561.
Maria POLINSKY, 2018: Heritage Languages and their Speakers. Cambridge: University Press.
Tom PRIESTLY, 1993: Slovene. The Slavonic Languages. Ur. G. Corbett in B. Comrie. Routledge.
David RAVID in Lubna HAYEK, 2003: Learning about different ways of expressing number in the development of Palestinian Arabic. First Language 23/1, 41–63.
Heath ROSE, Jim MCKINLEY in Jessica BRIGGS BAFFOE-DJAN, 2020: Data Collection and Research Methods in Applied Linguistics. London: Bloomsbury.
Tatyana G. SLOBODCHIKOFF, 2019: The Evolution of the Slavic Dual: A Biolinguistic Perspective. Rowman & Littlefield.
Arthur STEPANOV in Penka STATEVA, 2018: Countability, agreement and the loss of the dual in Russian. Journal of Linguistics 54/4, 779–821.
Lucien TESNIÈRE, 1925: Les formes du duel en Slovène. Pariz: Ancienne Honoré Champion.
Jože TOPORIŠIČ, 2000: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.
Marcin WĄGIEL in Mojmír DOČEKAL, 2021: Number in natural language from a formal perspective. Formal approaches to number in Slavic & beyond. Ur. M. Dočekal in M. Wągiel. Berlin: Language Science. 1–26.
Bodo WINTER, 2020: Statistics for linguists: an introduction using R. New York: Routledge.
Jérémy ZEHR in Florian SCHWARZ, 2018: PennController for Internet Based Experiments (IBEX). Dostop 22. 3. 2023 na https://doi.org/10.17605/OSF.IO/MD832.
Objavljeno
2023-05-31
Kako citirati
Pavlič M., Stepanov A., & Stateva P. (2023). Raba dvojine glede na stavčno funkcijo samostalnika in ohranjenost dvojinskih oblik v šestih slovenskih narečjih. Slavia Centralis, 16(1), 17–34. https://doi.org/10.18690/scn.16.1.17–34.2023