Slovenščina na prvi pogled – poletna šola na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru

  • Natalija Ulčnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Gjoko Nikolovski Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Slovenščina na prvi pogled, poletna šola, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, slovenščina kot drugi in tuji jezik, poročilo

Povzetek

V času od 29. 8. do 10. 9. 2022 je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru potekala prva poletna šola Slovenščina na prvi pogled, namenjena
študentkam in študentom, ki se slovenščine učijo kot drugega in tujega jezika oz. bi se je želeli naučiti ali osvežiti in nadgraditi svoje znanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Natalija Ulčnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalija.ulcnik@um.si

Gjoko Nikolovski, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: gjoko.nikolovski@um.si

Objavljeno
2022-10-26
Kako citirati
Ulčnik N., & Nikolovski G. (2022). Slovenščina na prvi pogled – poletna šola na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Slavia Centralis, 15(2), 207–208. https://doi.org/10.18690/scn.15.2.207–208.2022