Slovenistična bibliografija Gerharda Neweklowskega (1970–2022)

  • Herta Maurer-Lausegger Inštitut za slavistiko Univerze v Celovcu
  • Gerhard Neweklowsky
Ključne besede: Gerhard Neweklowsky, slovenistika, avstrijska slavistika, bibliografija

Povzetek

Upokojeni slavist in jezikoslovec akademik univerzitetni prof. dr. Gerhard Neweklowsky sodi v krog najvidnejših predstavnikov avstrijske slavistike. Kot ordinarij za slovansko jezikoslovje je deloval na Inštitutih za slavistiko univerz v Celovcu (1979–2000) in na Dunaju (2000–2006). Bil je vicerektor za odnose z javnostmi in zunanje odnose celovške univerze (1995–1999). Veliko je prispeval k mednarodnim stikom celovške univerze in tamkajšnje slavistike. Opravljal je tudi vrsto drugih uglednih strokovnih funkcij doma in v tujini. Je redni član Avstrijske akademije znanosti in zunanji član Srbske akademije znanosti in umetnosti ter nosilec več visokih priznanj. Življenjsko delo Gerharda Neweklowskega je bogato in se posveča slovanskim jezikom in kulturam. Levji delež njegovih strokovnih objav je posvečenih slovenistiki ter jeziku in kulturi gradiščanskih Hrvatov v Avstriji. Izbrano bibliografijo slovenističnih in slovenistično usmerjenih del objavljamo ob visokem jubileju profesorjeve osemdesetletnice, ki jo je jubilar obhajal 14. aprila 2021.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Herta Maurer-Lausegger, Inštitut za slavistiko Univerze v Celovcu

Celovec, Avstrija. E-pošta: herta.maurer-lausegger@aau.at

Gerhard Neweklowsky

Celovec, Avstrija. E-pošta: gerhard.neweklowsky@aau.at

Objavljeno
2022-04-19
Kako citirati
Maurer-Lausegger H., & Neweklowsky G. (2022). Slovenistična bibliografija Gerharda Neweklowskega (1970–2022). Slavia Centralis, 15(1), 362–370. https://doi.org/10.18690/scn.15.1.362–370.2022