Odmevi Adamičevega dela Vrnitev v rodni kraj (The Native’s Return) v ameriškem časopisju

  • Matjaž Klemenčič Inštitut za narodnostna vprašanja
  • Milan Mrđenović
Ključne besede: Louis Adamič, ameriška književnost, Jugoslavija, ZDA, Nikola Tesla

Povzetek

Prispevek predstavlja odmeve na Adamičevo delo Vrnitev v rodni kraj (The Native’s Return) v ameriških časopisih. Knjiga je bila rezultat Adamičevega obiska Jugoslavije kot Guggenheimovega štipendista v letih 1932 in 1933. Izšla je februarja 1934 v zelo visoki nakladi, sledilo pa je več ponatisov. Po atentatu na kralja Aleksandra (9. oktobra 1934) je bila knjiga nepogrešljivo branje za Američane, ki so se zanimali za razmere v Jugoslaviji. Avtorja sta povzela nekaj značilnih recenzij, ki so bile ob izidu knjige objavljene v vodilnih ameriških časopisih in ki hvalijo tako jezik kot tudi vsebino knjige. Predstavila sta pozitivne in negativne odzive, pri čemer slednji Adamičevi knjigi niso škodili, temveč so prispevali k njeni še večji prepoznavnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Matjaž Klemenčič, Inštitut za narodnostna vprašanja

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: matjaz.klemencic11@gmail.com

Milan Mrđenović

Ravne na Koroškem, Slovenija. E-pošta: milan.mr85@gmail.com

Literatura

AD 1943 = V kongresu je velik ropot radi Adamičeve knjige, ki so jo tiskali za našo armado. Ameriška domovina 46/295, 1 (16. december 1943).
Louis ADAMIC, 1934: The Native’s Return: An American Immigrant visits Yugoslavia and Discovers his Old Country. New York: London: Harper & Brothers.
‒ ‒, 1934a: King was a Tyrant, Louis Adamic Holds. New York Times 84/28018, E17 (10. 10. 1934).
‒ ‒, 1938: My America: 1928–1938. New York: Harper & Brothers Publishers.
Louis ADAMIČ, 1963: Vrnitev v rodni kraj. Ljubljana: Cankarjeva založba.
‒ ‒, 1981: Smeh v džungli. Ljubljana: Založba Borec.
‒ ‒, 1981a: I. F. Lupis-Vukiću. Izbrana pisma Louisa Adamiča: ob tridesetletnici smrti. Ur. Henry Christian. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Silvija BOROVNIK, 2018: Avtobiografija, potopis, avtobiografska potopisna in fiktivna proza Alme Karlin. Slavia Centralis 11/1, 11‒32.
‒ ‒, 2016: Medkulturnost v romanu Maje Haderlap Engel des Vergessens, Angel pozabe in strategija prevoda v slovenščino. Przekłady Literatur Słowiańskich 7/1, 303‒326.
‒ ‒, 2018: Alma Karlin, svojevrstna pisateljska osebnost. Slavia Centralis 7/1, 86‒94.
Clarence J. BROWN, 1944: 78th Congress, 2nd Session Vol. 90, Part 2, Bound Edition. Congressional Record 78/2, 2601 (13. 3. 1944). Dostop 3. 2. 2022 na https://www.congress.gov/bound-congressional-record/1944/03/13.
Fred E. BUSBEY, 1944: 78th Congress, 2nd Session Vol. 90, Part 2, Bound Edition, Congressional Record 78/2, 2548–2549 (13. 3. 1944). Dostop 3. 2. 2022 na https://www.congress.gov/bound-congressional-record/1944/03/13.
John CHAMBERLAIN, 1934: The Book of the Times. New York Times 83/27767, E 17. (1. 2. 1934).
Kyle CRICHTON, 1934: The Home Land. Scribners 47/3, 2–3 (March 1934).
Harold DE WOLF FULLER, 1934: Among the Outstanding Books of the Week. The Literary Digest 117/7, 46 (17. 2. 1934).
Leonora FLIS, 2021: Med leposlovjem in poročanjem. Sodobnost 85/10, 1279–1292.
Vatroslav GRILL, 1979: Med dvema svetovoma. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Maja HADERLAP, 2011: Engel des Vergessens. Göttingen: Wallstein.
Vida JESENŠEK, 2019: Sprache und Stil der Selbstdarstellung in der Autobiographie Ein Mensch wird von Alma M. Karlin. Sprache und Stil im Werk von Alma M. Karlin. Ur. Vida Jesenšek, Horst Ehrhardt. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 131). Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 107‒136.
Vida JESENŠEK, Horst EHRHARDT, 2019: Sprachlich-stilistische Zugänge zu ausgewählten literarischen Werken von Alma M. Karlin. Sprache und Stil im Werk von Alma M. Karlin. Ur. Vida Jesenšek, Horst Ehrhardt. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 131). Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 9‒29.
Edna KENTON, 1934: America in Jugoslavia. The Nation 138/ 3583, 280–281 (7. 3. 1934).
Maria KHRAMOVA, 2012: Russian Borrowing in the Volga German Dialect in Russell County, Kansas. Slavia Centralis 5/1, 86‒103.
Matjaž KLEMENČIČ in Milan MRĐENOVIĆ, 2020: Louis Adamič in druga svetovna vojna v ameriški in slovenski historiografiji. Dve domovini 2020/51, 77–94.
Matjaž KLEMENČIČ, 1981: Politično delo Luisa Adamiča. Teorija in praksa 18/9, 1054−1068.
‒ ‒, 1983: Stiki Tesle in Adamiča v zadnjem letu Teslovega življenja. Naši razgledi 32/5, 132–133.
‒ ‒, 2001: Adamič, Louis (1898–1951). Journalist, writer and community activist Slovene. Making It in America: A Sourcebook on Eminent Ethnic Americans. 3–4.
‒ ‒, 2001a: Tesla, Nikola (1856–1943): Scientist and inventor Serbian. Making it in America: A Sourcebook on Eminent Ethnic Americans. 371–372.
Wilbur NEEDHAM, 1934: Adventures in Slovenia. The Los Angeles Times 53/49, 36 (18. februar 1934).
NYT 1934 = Book Barred by Belgrade. New York Times 83/27811, 13 (17. 3. 1934).
NYT 1934a = The Glowing Story of a Man’s Return to His Home Land. New York Times 83/27777, E3 (11. 2. 1934).
Alicia PATTERSON, 1934: Tale of a Slovene Boy Who Made Good. Daily News 9/8, 219 (4. 2. 1934).
Jerneja PETRIČ, 1981: Svetovi Louisa Adamiča. Ljubljana: Cankarjeva založba.
‒ ‒, 2004: Louis Adamic and The Book-of-the-Month Club. Acta neophilologica 37/1–2, 9–15.
Henry SEIDEL CANBY, 1934: An Immigrant Goes Back to the Balkans. The Saturday Review 10/29, 445, 450 (3. 2. 1934).
Tone SMOLEJ, 2006: Poglavje iz zgodovine Ljubljanskega zvona. Slavistična revija 54/4, 639–648.
Nikola TESLA, 1934: Tribute to King Alexander. New York Times 84/28029, E5 (21. 10. 1934).
Janja ŽITNIK, 1997: Louis Adamic and Slovene identity. Slovene Studies 19/1–2, 121−130.
‒ ‒, 1999: Louis Adamič. Slovenska izseljenska književnost 2. Severna Amerika. Ljubljana: ZRC SAZU. 214–220.
Objavljeno
2022-04-15
Kako citirati
Klemenčič M., & Mrđenović M. (2022). Odmevi Adamičevega dela Vrnitev v rodni kraj (The Native’s Return) v ameriškem časopisju. Slavia Centralis, 15(1), 220–232. Pridobljeno od https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/1851