Katalin Kroó, 2020: Korunk hőse. Korunk irodalomszemiotikája? Karakterpoétika és olvasásszemiotika Lermontov regényébe

Budapest: L’ Harmattan Kiadó. 288 p.

  • Erzsébet Cs. Jónás Vzhodno in srednjeevropsko raziskovalno središče, Univerza v Nyíregyházi
Ključne besede: Katalin Kroó, Korunk hőse. Korunk irodalomszemiotikája? Karakterpoétika és olvasásszemiotika Lermontov regényébe, ocena, Lermont, literarna semiotika

Povzetek

Avtorica prispevka predstavlja najnovejše delo Katalin Kroó: Korunk hőse. Korunk irodalomszemiotikája? Karakterpoétika és olvasásszemiotika Lermontov regényébe (2020).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Erzsébet Cs. Jónás, Vzhodno in srednjeevropsko raziskovalno središče, Univerza v Nyíregyházi

Nyíregyháza, Madžarska. E-pošta: csjonase@gmail.com

Objavljeno
2021-09-13
Kako citirati
Cs. Jónás E. (2021). Katalin Kroó, 2020: Korunk hőse. Korunk irodalomszemiotikája? Karakterpoétika és olvasásszemiotika Lermontov regényébe. Slavia Centralis, 14(1), 294–300. https://doi.org/10.18690/scn.14.1.294–300.2021