The influence of Franz Kafka's literature on aspects of critical cultural theory

  • Primož Mlačnik Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Ključne besede: Franz Kafka, kritične interpretacije, kulturne študije, modernistična književnost, podobnosti in skupni problemi

Povzetek

V članku je pregledno obravnavana kritična interpretacija književnosti Franza Kafke. Intelektualci, ki pripadajo širokemu polju kulturnih študij, ustvarjajo kulturne, politično-filozofske in jezikovne teorije pod (ne)posrednim vplivom Kafkove književnosti, s tem pa utrjujejo ugled njegove književnosti. V preseku modernistične književnosti in postmoderne kulturne teorije so analizirane podobnosti in skupni problemi, ki se nanašajo na kritičen odnos do modernosti in idej napredka, na vprašanja kulturnih manjšin in identitet ter na vprašanja jezika. Članek poskuša izpostaviti recipročno vez med modernistično književnostjo in postmoderno kulturno teorijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Primož Mlačnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

E-pošta: Primoz.mlacnik@fdv.uni-lj.si

Literatura

Theodor ADORNO, 1977: Introduction to the Sociology of Music. New York: The Seabury Press.
– –, 1997: Prisms. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
Giorgio AGAMBEN, 1998: Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford: Stanford University Press.
– –, 2000: Means Without Ends: Notes on Politics. Minneapolis, London: University of Minnesota.
Hannah ARENDT, 2005: Essays in Understanding: 1930-1954: Exile, Formation, Totalitarianism. New York: Schocken Books.
Sanja BAHUN, 2014: Modernism and Melancholia: Writing as Counter-Mourning. Oxford, New York: Oxford University Press.
Benjamin BALINT, 2019: Kafka’s Last Trial: The Case of a Literary Legacy. London: Pan Macmillan.
Roland BARTHES, 1972: Critical Essays. Evanston: Northwestern University Press.
Zygmunt BAUMAN, 1993: Modernity and Ambivalence. Cambridge: Polity Press.
– –, 2000: Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press.
Walter BENJAMIN, 2007: Illuminations. New York: Shocken books.
Judith BUTLER, 2011: Who Owns Kafka. London Review of Books 33/5, 3–8.
Matei CALINESCU, 1987: Five Faces of Modernity. United States of America: Duke University Press.
Howard CAYGILL, 2011: The Fate of the Pariah: Arendt and Kafka’s ‘Nature Theatre of Oklahama’. College Literature 38/1, 1–14.
Brian DANOFF, 2000: Arendt, Kafka, and the Nature of Totalitarianism. Perspectives on Political Science 29/4, 211–218.
Gilles DELEUZE, Felix GUATTARI, 1986: Kafka: Towards a Minor Literature. Minneapolis, London: The University of Minnesota Press.
Jacques DERRIDA, 1991: Acts of Literature. New York: Routledge.
Erving GOFFMAN, 1963: Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Jens HANSEN, 2012: Kafka and Arabs. Critical Inquiry 29/1, 167–197.
Marko JUVAN, 2006: Literarna veda v rekonstrukciji: uvod v sodobni študij literature. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.
Franz KAFKA, 1973: Letters to Felice. New York: Schocken Books.
– –, 2014: The Essential Kafka. Ware: Wordsworth Classics.
– –, 2019: The Trial. Oxford: Oxford University Press.
Milan KUNDERA, 1996: Testaments Betrayed: An Essay in Nine Parts. New York: Harper Perennial.
Georg LUKACS, 1963: The Meaning of Contemporary Realism. London: Merlin Press Limited.
Marek NEKULA, 2016: Franz Kafka and His Prague Contexts. Karlova univerza v Pragi: Karolinum Press.
Matthew POWELL, 2008: Bestial Representations of Otherness: Kafka’s Animal Stories. Journal of Modern Literature 31/1, 129–142.
Aljoša PUŽAR, 2010: Piratical Cultural Studies: Transgressive Individualism Reconsidered. Cultural Studies – Critical Methodologies 10/3, 187–198.
Marthe ROBERT, 1982: As Lonely as Franz Kafka. New York, London: A Hellen and Kurt Wolff Book.
Juliana SCHIESARI, 1992: Gendering Melancholia: Feminism, Psychoanalysis, and the Symbolics of Loss in Renaissance Literature. New York: Cornell University Press.
Joanna ZYLINSKA, 2005: The Ethics of Cultural Studies. London, New York: Continuum.
Objavljeno
2021-09-13
Kako citirati
Mlačnik P. (2021). The influence of Franz Kafka’s literature on aspects of critical cultural theory. Slavia Centralis, 14(1), 249–259. https://doi.org/10.18690/scn.14.1.249–259.2021

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)