Slovenes in Neighbouring Countries as Part of the Curriculum in Primary and Secondary Schools in Slovenia

  • Lucija Čok Scientific Counsellor, Science and Research Centre
Keywords: Slovenians in neighbouring countries, primary and secondary school, curricula, analytical review, improvements

Abstract

Slovenes live as an autochthonous minority in neighbouring countries of Italy,
Austria, Hungary and Croatia. The common European space allows them to
develop a cultural area with far-reaching implications. An analytical review of
Slovenian minorities through the content of curricula of primary and
secondary schools examined the presence of topics related to them.
Researchers that analysed the school curricula and textbooks with a special
questionnaire for pupils, students and general population assessed the current
situation in school practice. Following the processing of quantitative data and
consultation meetings with experts changes and additions to the curricula of
primary and secondary schools were proposed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bufon, M. (2019). Lo spazio con/diviso. Geografia economico-politica. Aracne editrice.
Černigoj, M., in Žvelc, M. (2013). Svet smo mi 7. Učbenik za domovinsko in državljansko kulturo ter etiko. DZS.
Herakovič, K. (2009) Slovenci v zamejstvu v učnih načrtih in učnih gradivih pri pouku geografije in slovenščine v gimnazijah. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Pridobljeno s https://repozitorij.uni-lj.si/ Dostopno: 3.6.2020.
Justin, J., ur. (2014). Državljanska in domovinska vzgoja ter etika. Učbenik za državljansko kulturo in etiko v 7. razredu osnovne šole. 12 d. o. o. Učbeniška gradiva.
Koncut, A. (2015). Tematika zamejstva pri geografiji in zgodovini v osnovni šoli. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Pridobljeno s https://repozitorij.uni-lj.si/ Dostopno: 3. 6. 2020.
Novak, F. (2003). Geografija Slovenije za 9. (8.) razred. Učbenik za 9. razred devetletne in 8. razred osemletne osnovne šole. DZS, Ljubljana.
Peršak, T. (1984). Politika enotnega slovenskega kulturnega prostora. Sodobnost. Letnik 32/8, 9. str. 842.
Senegačnik, J., idr. (2015). Geografija Slovenije/Szlovénia földrajza. Učbenik za 9. razred dvojezične OŠ/Tankönyv a kétnyelvü általános iskolák 9. Osztálya számára, Modrijan.
Stergar, J. (1987). Narodnostna problematika v osnovnošolskih učbenikih spoznavanja družbe in zemljepisa v SR Sloveniji. Razprave in gradivo. INV Ljubljana.
Tomassini, K., in Janžekovič, M. (2015). Geografija 9, i-učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne šole. Zavod RS za šolstvo.
Zakoni, pravne podlage in spletni viri
Slovensko zamejstvo kot vsebine kurikula osnovnih in srednjih šol v Sloveniji. Zaključno poročilo projekta ARRS Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Pridobljeno s https://zamejstvovkurikulu.splet.arnes.si/ (Dostopno 3. 6. 2020)
Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10).
Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/96).
Teze zakona o odnosih republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. SKGZ Trst. Pridobljeno s http://www.skgz.org/sl/teze-zakona-o-odnosih-republike-slovenije-s-slovenci-zunajnjenih- meja. (Dostopno 4. 3. 2020.)
Učni načrti:
Pridobljeno s http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/ucni_nacrti/posodobljeni_ucni_nacrti_za_obvezne_predmete/ (Dostopno 4. 4. 2018.)
Učbeniki: Pridobljeno s http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_in_kakovo–st_izobrazevanja/sektor_za_razvoj_izobrazevanja/ucbeniki/ (Dostopno 4. 4. 2018.)
Published
2021-12-13
How to Cite
Čok L. (2021). Slovenes in Neighbouring Countries as Part of the Curriculum in Primary and Secondary Schools in Slovenia. Journal of Elementary Education, 14(4), 435-459. https://doi.org/10.18690/rei.14.4.435-459.2021
Section
Scientific Articles