Contact

Naslov uredništva / Editorial Office Address

Revija za elementarno izobraževanje / Journal of Elementary Education
Uredništvo revije / Editorial Board

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Slovenija

E-pošta / E-mail: rei.pef@um.si
https://journals.um.si/index.php/education

Principal Contact

dr. Matjaž Duh
Phone +386 (0)2 22 93 741

Support Contact

dr. Jerneja Herzog
Phone +386 (0)2 22 93 712