»Jaz sem 16 % madžar in 50 % slovenec in 80 % anglež.« Jezikovni portreti petošolcev na narodnostno mešanih območjih

  • Katarina Tibaut Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Alja Lipavic Oštir Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta in Univerza sv. Cyrila in Metoda v Trnavi, Slovaška
Keywords: language portraits, multilingualism, minority languages, elementary school, nationally mixed areas

Abstract

“I am 16% Hungarian and 50% Slovene and 80% English.” Language Portraits of Fifth-grade Elementary School Students from Nationally Mixed Areas. In this article, which originated as part of the project “Jeziki štejejo” (Languages matter), we discuss the differences in perception of individual languages, expressed through language portraits created by fifth-grade elementary school students. Special attention was paid to the comparison of portraits between pupils in nationally diverse regions (Slovenian Istria and Prekmurje) and pupils in other parts of the country. The results of quantitative analysis of these language portraits reveal statistically relevant differences with regard to the school model. Differences were particularly evident in the choice of marked languages and the position of each individual language in the language portraits.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Busch, B. (2011). Biographisches Erzählen und Visualisieren in der sprachwissenschaftlichen Forschung. ÖDaF-Mitteilungen, 2(11). Pridobljeno s https://heteroglossia.net/file–admin/user_upload/busch_2011_ ODaF.pdf (Dostopno 21. 3. 2020).

Franceschini, R. (2001). Sprachbiographien randständiger Sprecher. V R. Franceschini (ur.), Biographie und Interkulturalität (str. 111–125). Tübingen: Stauffenburg.

Kompara, M. (2014). Je slovenska Istra še dvojezična? Jezikoslovni zapiski, 20(2), str. 89–106.

Krumm, H.-J. (2003). „Mein Bauch ist italienisch ...“ Kinder sprechen über Sprachen. Übersetzen, Interkulturelle Kommunikation, Spracherwerb und Sprachvermittlung – das Leben mit mehreren Sprachen. Festschrift für Juliane House zum 60. Geburtstag. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 8(2/3), str. 110–114. Pridobljeno s http://www.ualberta.ca/~german/ejournal/Krumm.pdf (Dostopno 20. 3. 2020).

Krumm, H.-J. (2010). Mehrsprachigkeit in Sprachenporträts und Sprachenbiographien von Migrantinnen und Migranten. AkDaF Rundbrief 61, str. 16–24. Pridobljeno s http://akdaf.ch/html/rundbrief/rbpdfs/61_Mehrsprachigkeit_Sprachenportraits.pdf (Dostopno 20. 3. 2020).

Krumm, H.-J., in Jenkins, E.-M. (2001). Kinder und ihre Sprachen – lebendige Mehrsprachigkeit: Sprachenportraits gesammelt und kommentiert von Hans-Jürgen Krumm. Wien: Eviva.

Medvešek, M., in Bešter, R. (2016). Institucionalna dvojezičnost v Prekmurju. V D. Grafenauer, K. Munda Hirnök (ur.), Raznolikost v raziskovanju etničnosti: izbrani pogledi (str. 168–190). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2011). Učni načrti obveznih predmetov. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pridobljeno s https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/ (Dostopno 17. 3. 2020).

Neumann, U. (1991). „Ideenkiste: Ich spreche viele Sprachen“. Die Grundschulzeitschrift, Heft 43/1999, str. 59.

Novak Lukanovič, S. (1998). Stališča do večinskega in manjšinskega jezika v vzgoji in izobraževanju na narodnostno mešanem območju v Sloveniji. V I. Štrukelj (ur.), Jezik za danes in jutri: zbornik referatov na II. kongresu, Ljubljana, 8.–10. 10. 1998 (str. 91–96). Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije – Inštitut za narodnostna vprašanja.

Rudaš, J., in Kolláth, A. (2017). Model dvojezičnega pouka v Prekmurju in slovar kot didaktični pripomoček. Slovenščina, 2(1), str. 64–84.

Statistični urad Republike Slovenije (2018). Vsak osmi prebivalec Slovenije se je v Slovenijo preselil iz tujine. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Pridobljeno s https://www.stat.si/StatWeb/News/ Index/7830 (Dostopno 22. 3. 2020).

Straus, B. (2018). Poučevanje tujih jezikov v slovenskem šolskem sistemu: prostor tudi za japonščino? Acta Linguistica Asiatica, 8(1), str. 9–25.

Ustava Republike Slovenije (2016). Uradni list Republike Slovenije, št. 75/16, 30. november.

Published
2021-07-06
How to Cite
Tibaut K., & Lipavic Oštir A. (2021). »Jaz sem 16 % madžar in 50 % slovenec in 80 % anglež.« Jezikovni portreti petošolcev na narodnostno mešanih območjih. Journal of Elementary Education, 14(2), 217-238. https://doi.org/10.18690/rei.14.2.217-238.2021
Section
Scientific Articles