Eksperimentalna karakterizacija spreja in numerično modeliranje razprševanja suspenzije v razpršilnem sušilniku

Ključne besede: eksperimentalna karakterizacija spreja, velikostna porazdelitev delcev, računalniška dinamika tekočin, razpršilno sušenje, sekundarni razpad delcev

Povzetek

Sušenje je eno izmed pomembnejših in hkrati najstarejših področij procesne tehnike. Ena izmed zelo uveljavljenih oblik sušenja je razpršilno sušenje, ki je zelo pogosto prisotno v živilski, farmacevtski in kemijski industriji. V danem prispevku obravnavamo karakterizacijo formiranja spreja na razpršilni šobi in izvedbo numerične simulacije z vključenim sekundarnim razpadom spreja. Karakterizacija spreja na šobi je bila izvedena na sistemu Oxfor laser, medtem ko je za izvedbo numeričnih simulacij bil uporabljen programski paket Ansys Fluent. Primerjava rezultatov je pokazala dobro ujemanje med velikostno porazdelitvijo delcev pridobljeno pri eksperimentu in pri numerični simulaciji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Petra Cajnko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, Slovenija

Petra Cajnko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, Slovenija.

e-naslov: petra.cajnko@um.si

Jurij Iljaž, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija.

Jurij Iljaž

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija.

e-naslov: jurij.iljaz@um.si

Matjaž Hriberšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija.

Matjaž Hriberšek

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija.

e-naslov: matjaz.hribersek@um.si

Matej Zadravec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija.

Matej Zadravec

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija.

e-naslov: matej.zadravec@um.si

Timi Gomboc, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija.

Timi Gomboc

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija.

e-naslov: timi.gomboc@um.si

Objavljeno
2023-11-06
Kako citirati
Cajnko P., Iljaž J., Hriberšek M., Zadravec M., & Gomboc T. (2023). Eksperimentalna karakterizacija spreja in numerično modeliranje razprševanja suspenzije v razpršilnem sušilniku. Anali PAZU, 13(2), 59-70. https://doi.org/10.18690/analipazu.13.2.59-70.2023
Rubrike
Prispevki