Numerične simulacije toka tekočine in delcev v granulatorju z lebdečim slojem

  • LUKA KEVORKIJAN Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija.
  • MATEJ ZADRAVEC Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija. https://orcid.org/0000-0002-8749-8715
Ključne besede: lebdeči sloj, razdelilna plošča, porazdelitev pretoka zraka, računalniška dinamika tekočin, metoda diskretnih elementov

Povzetek

Cilj raziskovalnega dela je bil ugotoviti porazdelitev pretoka zraka na razdelilni plošči laboratorijske naprave za granuliranje v lebdečem sloju. Za postopek granuliranja delcev je pomembna njihova enakomerna porazdelitev po prostoru naprave in njihovo gibanje. Namesto do sedaj uporabljenega pristopa prenosa procesnih pogojev za pretok zraka iz manjše na veliko napravo na podlagi navidezne hitrosti toka zraka, bi želeli upoštevati porazdelitev toka nad razdelilno ploščo, saj tok ni uniformen. Za takšen pristop je potrebno ugotoviti porazdelitev pretoka nad razdelilno ploščo in odvisnost porazdelitve volumskega pretoka zraka. Izvedli smo več numeričnih simulacij računalniške dinamike tekočin toka in več dvosmerno sklopljenih simulacij računalniške dinamike tekočin in metode diskretnih elementov, saj je ena izmed predpostavk, ki smo jo v prispevku potrdili, da imajo delci vpliv na porazdelitev pretoka. Ugotovili smo, da pretok zraka skozi napravo vpliva na porazdelitev pretoka na razdelilni plošči, še posebej v primeru polne naprave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

LUKA KEVORKIJAN, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija.

Maribor, Slovenija. E-mail: luka.kevorkijan@um.si

MATEJ ZADRAVEC, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija.

Maribor, Slovenija. E-mail: matej.zadravec@um.si

Objavljeno
2022-05-04
Kako citirati
KEVORKIJAN L., & ZADRAVEC M. (2022). Numerične simulacije toka tekočine in delcev v granulatorju z lebdečim slojem. Anali PAZU, 12(1), 17-30. https://doi.org/10.18690/analipazu.12.1.17-30.2022
Rubrike
Prispevki