Varstvo osebnih podatkov

Imena in e-poštni naslovi, uporabljeni za potrebe delovanja Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru  in revije Anali PAZU in prikazovanja na spletnih straneh, se uporabljajo izključno za navedene namene in niso na voljo za noben drug namen ali ne nobeni tretji osebi. Podatki o uporabnikih spletne strani založbe se ne bodo nikoli uporabili in delili brez uporabnikovega izrecnega dovoljenja, na zahtevo pa se lahko e-poštni naslov uporabnika s seznamov odstrani. Vsi podatki o uporabniku so na voljo uporabniku na njegovo zahtevo.