Sklopljen model prenosa toplote in snovi med delcem in tokom tekočine pri razpršilen sušenju na osnovi Metode robnih elementov

Ključne besede: krogelni delci, porozni medij, metoda robnih elementov, eliptična osnovna rešitev, razpršilno sušenje, 1D model

Povzetek

Sušenje vlažne snovi je ena izmed najstarejših procesnih tehnik, ki se uporablja na številnih industrijskih področjih. Sušenje je zapleten fizikalni proces, ki obsega vezan večfazni prenos toplote, snovi in gibalne količine. Pri sušenju delcev, kot je na primer razpršilno sušenje, je čas sušenja odvisen od lokalnih pogojev v sušilnem plinu, in sicer na poti vsakega posameznega delca skozi sušilnik. Iz tega razloga je zelo pomembno poznavanje temperaturnega polja kot tudi polja vlažnosti v sušilniku, ki se zaradi toplotne in masne izmenjave med delci in sušilnim plinom nenehno spreminja. V prispevku je obravnavan numerični model za izračun sušenja poroznih delcev v toku sušilnega plina, pri čemer je reševanje problema izvedeno v sklopu Euler-Lagrange modela računske dinamike tekočin, in sicer z metodo robnih elementov. Povezava med delci in tokom tekočine je izvedena z nadgradnjo modela točkovnega izvora, ki upošteva konvektivni prenos toplote in snovi v sušilnem plinu. Testni izračuni potrjujejo primernost in pomembnost razvitega numeričnega modela za prostorski in časovni izračun sušenja delcev v toku sušilnega plina.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

TIMI GOMBOC, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija.

Maribor, Slovenija. E-mail: timi.gomboc@um.si

JURIJ ILJAŽ, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija.

Maribor, Slovenija. E-mail: jurij.iljaz@um.si

MATEJ ZADRAVEC, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija.

Maribor, Slovenija. E-mail: matej.zadravec@um.si

MATJAŽ HRIBERŠEK, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija.

Maribor, Slovenija. E-mail: matjaz.hribersek@um.si

Objavljeno
2022-05-04
Kako citirati
GOMBOC T., ILJAŽ J., ZADRAVEC M., & HRIBERŠEK M. (2022). Sklopljen model prenosa toplote in snovi med delcem in tokom tekočine pri razpršilen sušenju na osnovi Metode robnih elementov. Anali PAZU, 12(1), 31-66. https://doi.org/10.18690/analipazu.12.1.31-66.2022
Rubrike
Prispevki