Mladinska dela štirih literarnih ustvarjalcev, članov mariborske peterice

  • Dragica Haramija Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta
Ključne besede: mladinska književnost, mariborska peterica, France Forstnerič, Marijan Kramberger, Andrej Brvar, Tone Partljič

Povzetek

V članku so predstavljena literarna dela štirih avtorjev mariborske peterice, Franceta Forstneriča, Marijana Krambergerja, Andreja Brvarja in Toneta Partljiča, ki sodijo v mladinsko književnost. Eden temeljnih elementov mladinskega ustvarjanja vseh štirih avtorjev je avtobiografskost, ki je v obravnavanih delih usmerjena na motive iz otroštva, glavni lik je otrok/pisatelj/pripovedovalec v času svojega otroštva, izjema so Partljičeva dela, ki sodijo med biografije in avanturistično prozo. Trije avtorji so bili za svoja mladinska dela tudi nagrajeni.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Dragica Haramija, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: dragica.haramija@um.si

Literatura

Vladimir BITI, 1997: Pojmovnik suvremene književne teorije. Zagreb: Matica hrvatska.
Andrej BRVAR, 1976: O pesniku in njegovi beli murvi. Bela murva. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Cicibanova knjižnica). 59–61.
– –, 1985: Domača naloga: za učitelja A. K. Ilustriral Zmago Jeraj. Ljubljana: Partizanska knjiga. (Matjaževa knjižnica).
– –, 1988: Mala odiseja. Ilustriral Zmago Jeraj. Ljubljana: Partizanska knjiga. (Matjaževa knjižnica).
– –, 1988: Zimska romanca. Ilustriral Zmago Jeraj. Ljubljana: Partizanska knjiga. (Matjaževa knjižnica).
– –, 2007: Tri pesnitve. Ilustrirala: Alenka Sottler. Maribor: Litera. (Zbirka Mladež).
– –, 2013: Brez naslova. Vem, da sem bil v Ljubstavi: pesmi in pričevanja. Ljubljana: Beletrina. 116–128.
Andrej BRVAR, France FORSTNERIČ, Drago JANČAR, Marijan KRAMBERGER, Tone PARTLJIČ, 1973: Skupaj. Maribor: Založba Obzorja.
Jožica ČEH STEGER, 2014: Idilični prostori kot drugi prostori v pripovedni prozi Pavline Pajk. Slavia Centralis 7/1, 73–85.
Marjan DOLGAN, 1974: A. Brvar, F. Forstnerič, D., Jančar, M. Kramberger, T. Partljič: Skupaj. Sodobnost 22/ 6, 569–573.
France FORSTNERIČ, 1968: Dolgo poletje. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
– –, 1970: Srakač. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Knjižnica Sinjega galeba).
– –, 1976: Bela murva. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Cicibanova knjižnica).
– –, 1981: Ljubstava. Maribor: Založba Obzorja.
– –, 1991: Prvo otroško pesem mi je naročila Marija. Otrok in knjiga 18/32, 77–83.
– –, 2013: Vem, da sem bil v Ljubstavi: pesmi in pričevanja. Ljubljana: Beletrina.
P. G., 2015: Poslovil se je Marijan Kramberger, član nekdanje mariborske peterice. Dostop 23. 9. 2020 na https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/poslovil-se-je-marijan-kramberger-clan-nekdanje-mariborske-peterice/372540.
Dragica HARAMIJA, 2013: Aktualnost kanonskih realističnih mladinskih besedil s temo revščine. Otrok in knjiga 88, 5–17.
– –, 2015: Mladinska književnost Toneta Partljiča. Otrok in knjiga 42/93, 68–71.
Dragica HARAMIJA in Janja BATIČ, 2018: Slikanice o Cankarju in Cankarjeva dela v slikanicah. Ivan Cankar v medkulturnem prostoru: ob stoti obletnici Cankarjeve smrti. Ur.
Jožica Čeh Steger, Simona Pulko, Melita Zemljak Jontes. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 126). 307–318.
Drago JANČAR, 2013: Brez naslova. Vem, da sem bil v Ljubstavi: pesmi in pričevanja. Ljubljana: Beletrina. 128–141.
Darja KRAMBERGER, 2002: Festival Kurirček, Festival Otrok in umetnost: bibliografsko kazalo festivalskih publikacij 1963–1992. Maribor: Muzej narodne osvoboditve.
Marijan KRAMBERGER, 1959: Štiri Mladinske knjige. Naša sodobnost 7/7, 656–658.
– –, 1973: Zakaj izdajamo to skupno knjigo in kaj hočemo doseči z njo? Skupaj. Maribor: Založba Obzorja. 5–7.
– –, 1987: Pasja zloženka. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– –, 1987a: Biti plačan za neresnost. Otrok in knjiga 15/26, 89–91.
– –, 1999: Bibliografija z dodatkom. Maribor: Samozaložba.
– –, 2013: Epistola prijatelju ob sedemdesetletnici (2003). Vem, da sem bil v Ljubstavi: pesmi in pričevanja. Ljubljana: Beletrina. 142–147.
Tone PARTLJIČ, 1970: France Forstnerič in njegov Srakač (spremna beseda). Srakač. Ljubljana: Mladinska knjiga. 108–111.
– –, 1981: Hotel sem prijeti sonce. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Knjižnica Sinjega galeba, 235).
– –, 1983: Moj ata, socialistični kulak. Maribor: Slovensko narodno gledališče.
– –, 1990: Slišal sem, kako trava raste. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Zbirka Sledi).
– –, 1996: Dupleška mornarica. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Pisanica).
– –, 1999: Maša in Tjaša. Ljubljana: Prešernova družba.
– –, 2005: Hotel sem prijeti sonce. Ljubljana: Karantanija. (Bibliofilska izdaja).
– –, 2006: General: deset črtic o Rudolfu Maistru. Ljubljana: Karantanija.
– –, 2011: Deklica in general: general Maister. Ilustriral Anton Buzeti. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc. (Zbirka Midva: Znameniti Slovenci).
– –, 2013: Zmerom z nami. Vem, da sem bil v Ljubstavi: pesmi in pričevanja. Ljubljana: Beletrina. 104–116.
– –, 2013a: Največji slovenski pesnik in Slovenci. Ilustriral Igor Ribič. Piran: Sanjska knjiga.
– –, 2013b: O Ivanu in Ani; Ivan Cankar. Ilustriral Anton Buzeti. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc. (Zbirka Znameniti Slovenci).
– –, 2016: Škrlatne vile napovedi, France Prešeren. Ilustriral Anton Buzeti. Murska Sobota:
Ajda, IBO Gomboc. (Zbirka Midva: Znameniti Slovenci).
– –, 2018: Matiček, A. T. Linhart, počelo slovenskega gledališča. Ilustriral Anton Buzeti. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc. (Zbirka Midva: Znameniti Slovenci).
– –, 2019: Pesnica. Ljubljana: Beletrina.
– –, 2020: Osebna korespondenca z avtorjem. 15. 5. 2020.
Martina POTISK, 2012: Medbesedilni vidik Jančarjevih romanov Drevo brez imena in To noč sem jo videl. Slavia Centralis 5/2, 82–93.
Miran ŠTUHEC, 2005: Pripovedovalec, fokalizacija in avtorjev glas v krajših pripovedih Draga Jančarja. Slavistična revija 53/2, 119–134.
Darka TANCER KAJNIH, 2007: O Andreju Brvarju in njegovih Treh pesnitvah. Tri pesnitve. Ilustrirala: Alenka Sottler. Maribor: Litera. (Zbirka Mladež). 49–57.
Tomaž TOPORIŠIČ, 1989: Dramatika na poti nomadov. Nova revija 87–88, 930–943.
Silva TRDINA, 1961: Besedna umetnost II. del: Literarna teorija. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Slavistična knjižnica).
Alojzija ZUPAN SOSIČ, 2014: Partizanska zgodba v sodobnem slovenskem romanu. Jezik in slovstvo 59/1, 22–42.
Objavljeno
2020-11-08
Kako citirati
Haramija D. (2020). Mladinska dela štirih literarnih ustvarjalcev, članov mariborske peterice. Slavia Centralis, 13(2), 172–186. https://doi.org/10.18690/scn.13.2.172–186.2020