Неозапозичення в українському футбольному інтернет-дискурсі

  • Віталій Максимчук Akademija Ostroh
Ključne besede: nogometni spletni diskurz, nova prevzeta beseda, inovacija, kontaminacija, konkurenčni odnos med besedami, semantika

Povzetek

Nove prevzete besede v ukrajinskem nogometnem spletnem diskurzu

Članek se osredinja na analizo novih prevzetih besed v sodobnem ukrajinskem nogometnem spletnem diskurzu. Avtor z različnih vidikov, kot so leksikografski, kronološki, funkcijski in semantični, predstavi španske, italijanske, angleške, nemške in druge nove prevzete besede. Opaža, da so španske in italijanske inovacije nacionalni identifikatorji, občasno pa razvijejo tudi posplošeno semantiko. Angleške inovacije poimenujejo vloge nogometašev na igrišču, vrste udarcev z žogo, časovna obdobja ipd. Nove prevzete besede so v ukrajinskem nogometnem spletnem diskurzu v konkurenčnem odnosu na slovnični, pravopisni in grafični ravni, prevladajo pa tiste novosti, ki niso v nasprotju z obstoječim jezikovnim standardom. Ne glede na
to leksikalne dvojnice soobstajajo in širijo sinonimijo ukrajinskega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Віталій Максимчук, Akademija Ostroh

Ostroh, Ukrajina. E-pošta: vitalii.maksymchuk@oa.edu.ua

Literatura

Катерина ГОРОДЕНСЬКА, 2009: Нові запозичення і новотвори на тлі фонетичної та словотвірної підсистем української літературної мови. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови, вип. 5, 3–7.
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА, Лариса КИСЛЮК, Ніна КЛИМЕНКО та ін., 2017: Вплив суспільних змін на розвиток української мови. Київ: ВД Дмитра Бураго.
Ніна КЛИМЕНКО, Євгенія КАРПІЛОВСЬКА, Лариса КИСЛЮК, 2008: Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. Київ: ВД Дмитра Бураго.
Ірина КОРОБОВА, 2017: Семантичне та словотвірне освоєння новітніх запозичень в українській мові: дисертація. Київ – Запоріжжя.
Віталій МАКСИМЧУК, 2018: Префіксоїди супер- і мега- як засоби оновлення футбольного лексикону: українсько-польські паралелі. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 53, 294–228.
НСЗ, 2008 = Нові слова та значення: словник. Укл. Людмила Туровська, Лада Василькова. Київ: Довіра.
Людмила ПІДКУЙМУХА, 2016: Лексичний склад західноукраїнського варіанта літературної мови (на матеріалі художніх текстів львівських письменників першої пол. ХХ ст.): автореферат. Київ.
Наталія СОВТИС, 2013: Критерії виділення польських запозичень в українській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», вип. 34, 227–229.
Олександр СТИШОВ, 2017: Нові іншомовні слова в українськомовних ЗМІ початку ХХІ ст. Філологічні студії, вип. 9, 66–76.
Юрій СТРУГАНЕЦЬ, 2015: Процес іншомовних запозичень у футбольній лексиці сучасної української мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», вип. 57, 116–121.
Objavljeno
2020-11-07
Kako citirati
Максимчук В. (2020). Неозапозичення в українському футбольному інтернет-дискурсі. Slavia Centralis, 12(2), 96–113. https://doi.org/10.18690/scn.12.2.96–113.2019
Rubrike
Articles