Postcolonial identity in Yurii Andrukhovych’s poetry: landscapes and dislocation

  • Iryna Borysiuk Univerza v Kijevu
Ključne besede: postkolonialna teorija, identiteta, subjektivnost, sodobna ukrajinska poezija, Jurij Andruhovič

Povzetek

Postkolonialna identiteta v poeziji Jurija Andruhoviča: pokrajine in dislokacije

Postokolonialna teorija obravnava veliko pomembnih tematik, vprašanje identitete pa je ob dihotomiji moči/znanja in ob narativnih strategijah reprezentacije ključno. Analiza literarnega besedila omogoča prepoznavanje ideoloških sprememb v javnem diskurzu in posameznikovi zavesti, ki temelji na subjektovem jezikovnem vedenju. Postkolonialni pristop omogoča analizo izgradnje identitete in transformacije ter presečišče med govorečim subjektom in njegovimi različnimi identitetami. V tem kontekstu se poezija Jurija Andruhoviča izkaže kot zanimiv predmet obravnave. Oblikovanje subjekta in transformacijske strategije je mogoče preveriti s pomočjo ključnega koncepta pokrajine in dislokacije. Transformacija je prisotna v kontekstu generacijske paradigme. Poezija temelji na generaciji iz osemdesetih let 20. stoletja in ponuja tematsko razširitev na poezijo generacije iz devetdesetih let, usmerjena pa je v podvajanje in širjenje tematskih vsebin.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Iryna Borysiuk, Univerza v Kijevu

Kijev, Ukrajina. E-pošta: odnoklasnyk@ukr.net

Literatura

Yurii ANDRUKHOVYCH, 2002: Екзотичні птахи і рослини (Exotic birds and plants). Ivano-Frankivsk: Lilea-NV.
Bill ASHCROFT, Gareth GRIFFITHS, Helen TIFFIN, 2007: Post-colonial studies: the key concepts. New York: Routledge.
Vitalii CHERNETSKY, 2007: Mapping postcommunist cultures: Russia and Ukraine in the context of globalization. Montreal: McGill-Queen’s University Press.
Alexander ETKIND, 2011: Internal colonization: Russia’s imperial experience. Cambridge: Polity Press.
Hal FOSTER, 1983: Postmodernism: a preface. The Anti-Aesthetic: essays on postmodern culture. Ed. Hal Foster. Seattle: Bay Press. ix–xvi.
Stuart HALL, 1996: The Question of cultural identity. Modernity. An introduction to modern societies. Ed. Stuart Hall, David Held, Don Hubert, Kenneth Thompson. Malden: Blackwell. 596–632.
Roman HORBYK, 2016: Ideologies of the self: constructing the modern Ukrainian subject in the Other’s modernity. Kyiv-Mohyla Humanities Journal 3, 89–103.
Tamara HUDOROVA, 2013: Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми (Transit Culture. The Symptoms of Postcolonial Trauma). Kyiv: Grani-T.
A hundred years of youth: A bilingual anthology of 20th century Ukrainian poetry, 2000. Ed. Olha Luchuk, Michael M Naydan. Lviv: Litopys.
Oleh ILNYTZKYJ, 2014: Роздуми про “культуру” в імперії (З перспективи російськоукраїнських взаємин, 1800–1850). Постколоніалізм. Генерації. Культура (Postcolonialism. Generations. Culture). Ed. Tamara Hundorova, Agnieszka Matusiak. Kyiv: Laurus.
Fredric JAMESON, 1991: Postmodernism, or The cultural logic of late capitalis. Durham: Duke University Press.
David Chioni MOORE, 2006: Is the post- in postcolonial the post- in post-Soviet? Toward a global postcolonial critique. Baltic postcolonialism: a critical reader. Ed. Violetta Kelertas. Amsterdam, New York: Rodopi. 11–43.
Marko PAVLYSHYN, 1992: Postcolonial features in contemporary Ukrainian culture. Australian Slavonic and East European Studies 6/2, 41–55.
– –, 1994: Козаки в Ямайці: постколоніальні риси в сучасній українській культурі. Slovo i Chas 4–5, 65–71.
– –, 2014: Постколоніалізм як метод і склад думки. Спостереження щодо українського літературознавства на сторінках журналу “Слово і час” у роках 1991–2011. Постколоніалізм. Генерації. Культура (Postcolonialism. Generations. Culture). Ed. Tamara Hundorova, Agnieszka Matusiak. Kyiv: Laurus. 73–83.
Olena YURCHUK, 2013: У тіні імперії. Українська література у світлі постколоніальної теорії (In the Shadow of the Empire. Ukrainian Literature from the Perspective of Postcolonial Studies). Kyiv: Academia.
Objavljeno
2020-11-07
Kako citirati
Borysiuk I. (2020). Postcolonial identity in Yurii Andrukhovych’s poetry: landscapes and dislocation. Slavia Centralis, 12(2), 18–32. https://doi.org/10.18690/scn.12.2.18–32.2019
Rubrike
Articles