Nacionalni jeziki v EU: med pravno zavarovano vrednoto in oviro za delovanje enotnega trga

  • Janja Hojnik Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
Ključne besede: večjezičnost, notranji trg, EU, pretok blaga, državljani EU, osebno ime, evro

Povzetek

Namen prispevka je prikazati, kako pravo EU, zlasti preko sodne prakse Sodišča EU, rešuje primere konflikta med enotnim trgom EU, ki predstavlja temeljno načelo prava EU, in prizadevanji držav članic po ohranitvi različnih jezikov, ki predstavljajo oviro za delovanje enotnega trga. Izpostavljen je zlasti vpliv tržnega prava EU na uporabo jezika pri prodaji blaga (bodisi v smislu oznak na proizvodih na trgovskih policah bodisi pri oglaševanju tega blaga v trgovinah in v medijih). Predstavljena je problematika zahtev po znanju jezika v okviru svobode gibanja delavcev, vključno s problematiko uporabe izvirnega imena v drugih državah članicah EU. Izpostavljena je tudi problematika vpliva skupne valute na jezikovno raznolikost držav članic. Utemeljevanje je podprto z uporabo uveljavljenih metod pravne znanosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Janja Hojnik, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija, E-pošta: janja.hojnik@um.si

Literatura

Catherine BARNARD, 2014: The Substantive Law of the EU, Four Freedoms. Oxford: Oxford University Press.
Leonard F. M. BESSELINK, 2012: Case Ilonka-Wittgenstein. Comment, Common Market Law Review 49.
Paolo CECCHINI, 1988: The European Challenge 1992: The Benefits of a Single Market. Aldershot: Wildwood House.
Paul CRAIG, Gráinne DE BURCA, 2003: EU Law. London: Oxford University Press. 626–634, 825–840.
Gareth DAVIES, 2003: Nationality discrimination in the European Internal Market. The Hague, London, New York: Kluwer International.
Vít DOVALIL, 2015: Language Management Theory as a Basis for the Dynamic Concept of EU Language Law. Current Issues in Language Planning 16.
David J. GERBER, 1994: Constitutionalizing The Economy: German Neo-Liberalism, Competition Law and the »New« Europe. American Journal of Comparative Law 42.
Laurence W. GORMLEY, 1997: The Internal Market: Achievement or Delusion? Legal Aspect of Integration in the European Union. Ur. N. Emiliou in D. O’Keeffe. Kluwer Law International.
Janja HOJNIK, 2006: Priznavanje pogojev za opravljanje dejavnosti/storitev izvajalcev iz držav EU. Gospodarski subjekti na trgu – posodobitev gospodarskega prava: (pravo družb, gospodarske pogodbe, trgovanje v EU, davčna reforma, delovno pravo, javni sektor). Ur. F. Ramšak idr. Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za gospodarsko pravo.
– –, 2010: Prost pretok blaga v EU. Ljubljana: GV Založba.
Janja HOJNIK, Rajko KNEZ, 2006: Svoboščine notranjega trga. Ljubljana: GV Založba.
Siniša RODIN, 2012: National Identity and Market Freedoms after the Treaty of Lisbon. Croatian Yearbook of European Law and Policy 7.
Elies STEYGER, 1997: National Traditions and European Community Law: Margarine and Marriage. Dartmouth Pub Co.
Gabriel N. TOGGENBURG, 2004: Unification via Diversification – what does it mean to be »united in diversity«? Dostopno 23. 6. 2018 na http://www.eumap.org/journal/features/2004/bigday/diversity.
Stephen WEATHERILL, 2017: The Internal Market as a Legal Concept. Oxford: Oxford University Press.
Objavljeno
2020-11-03
Kako citirati
Hojnik J. (2020). Nacionalni jeziki v EU: med pravno zavarovano vrednoto in oviro za delovanje enotnega trga. Slavia Centralis, 11(2), 16–32. https://doi.org/10.18690/scn.11.2.16–32.2018
Rubrike
Articles