Prekmurski pisatelji v 18. stoletju

  • Jožef Smej Nadškofijski ordinariat Maribor
Ključne besede: prekmurski jezik 18. stoletja, prekmurski pisatelji, apostolska vera, očenaš, zdravamarija, evangeličani, katoliki, ekumenizem

Povzetek

V razpravi so predstavljeni prekmurski pisatelji 18. stoletja, najprej evangeličanski (Temlin, Sever in Števan Küzmič), nato katoliška (Mikloš Küzmič in Čergič). Analizirane so jezikovne različice molitev očenaša, zdravemarije in apostolske vere (in pesmi M. Küzmiča ter Čergiča). Gre za ekumensko razsežnost in spoznanje, da so apostolska veroizpoved ter molitvi očenaš, zdravamarija pred jedjo in po njej skupne katoličanom in evangeličanom. Primerjajoč Avgustov zlati vek (Vergil, Ovid – omenja ju M. Küzmič –, Horac, Tibul, Properc) s slovenskimi prekmurskimi pisatelji, avtor ugotavlja, da je bilo 18. stoletje zlati vek za Prekmurje in prekmurski knjižni jezik.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jožef Smej, Nadškofijski ordinariat Maribor

Maribor, Slovenija.

Literatura

Mihal BAKOŠ, 1789: Nouvi gráduvál. V Soproni.
Mihal BARLA, 1823: Krscsanszke nôve peszmene knige szprávlene evangyelicsánszkim gmainam. V Soproni. (MS, 1778–4. 2. 1824, Kővágóőrs).
Mikloš KÜZMIČ, 1780: Krátka summa velikoga katekizmusa. V Soproni.
– –, 1783: Kniga molitvena. Sopron.
Števan KÜZMIČ, 1771: Nouvi zákon. V Halli Saxsonskoj.
NN, 1943: Katoliscanszki katekizmus. Budapest.
Vilko NOVAK, 2015: Slovar stare prekmurščine. Ljubljana: ZRC SAZU.
Mihael SEVER, 1747: Réd zvelicsánsztva. V Halli Saxonszkoj.
Jožef SMEJ, 1971: Dvestoletnica Küzmičevega prevoda Nove zaveze. V edinosti. Ekumenski zbornik. 46–54.
– –, 1976: Muza Mikloša Küzmiča. Murska Sobota: Pomurska založba.
– –, 1982: Simon Čergič, župnik in pesnik. Maribor: Škofijski ordinariat.
ŠTRKOV Jožek, 1999: S črvivoga prêčnjeka edne stare škrinje. Stopinje, 181.
Franc TEMLIN, 1715: Máli katechismus. Halle.
Šándor TERPLAN, 1848: Knige žoltarske. Kőszeg.
Franc UŠENIČNIK, 1933: Katoliška liturgika. V Ljubljani: Jugoslovanska knjigarna.
Objavljeno
2020-10-30
Kako citirati
Smej J. (2020). Prekmurski pisatelji v 18. stoletju. Slavia Centralis, 10(1), 5–15. https://doi.org/10.18690/scn.10.1.5–15.2017
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)