MARKO JESENŠEK: POGLAVJA IZ ZGODOVINE VZHODNOŠTAJERSKEGA JEZIKA

Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2015. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 110). 389 str.

  • Polonca Šek Mertük Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Poglavja iz zgodovine vzhodnoštajerskega jezika, Marko Jesenšek, znanstvena monografija, ocena, vzhodnoštajerski jezik

Povzetek

V prispevku je predstavljena sedma znanstvena monografija Marka Jesenška Poglavja iz zgodovine vzhodnoštajerskega jezika (2015), ki je izšla pri Mednarodni založbi Oddelka za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Polonca Šek Mertük, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: polonca.sek@um.si

Objavljeno
2020-10-29
Kako citirati
Šek Mertük P. (2020). MARKO JESENŠEK: POGLAVJA IZ ZGODOVINE VZHODNOŠTAJERSKEGA JEZIKA. Slavia Centralis, 9(1), 101–105. https://doi.org/10.18690/scn.9.1.101–105.2016
Rubrike
Articles