A magyarországi makedonisztika

  • Rita Kuzder Univerza Loránda Eötvösa, Filozofska fakulteta
Ključne besede: madžarska književnost, makedonska književnost, Paskal Gilevski, Zoltán Csuka, Blaže Koneski, prevajalci leposlovja

Povzetek

MAKEDONISTIKA NA MADŽARSKEM

V prispevku o makedonistiki na Madžarskem so najprej obravnavani zgodovinski stiki obeh narodov, nato pa so kronološko predstavljena makedonska literarna dela, objavljena od leta 1814 do danes. Med njimi najdemo literarnozgodovinska dela, predavanja o makedonski književnosti, članke o makedonskih pisateljih in nagrajencih makedonskih literarnih festivalov, intervjuje itn. Pozornost je posvečena tudi pomembnim prevajalcem leposlovja, zlasti Paskalu Gilevskemu, Zoltánu Csuki, Románi Gimes in Annamáriji Czinege - Panzova.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Rita Kuzder, Univerza Loránda Eötvösa, Filozofska fakulteta

Budimpešta, Madžarska. E-pošta: krita67@gmail.com

Literatura

Antal BOGNÁR, 1993: Őrzők a strázsán. Borostaviziten Paszkal Gilevszkinél. Új Magyarország III/246, 9.
Imre CSERHALMI, 2012: Az önkeresés és önvesztés regénye. Goce Szmilevszki: Freud húga. (Recenzió). Budapest. http://olvassbele.com/2012/10/28/az-onkereses-es-onvesztes-regenye-goce-smilevski-freud-huga/.
Zsivko CSINGO, 1981: Hogyan öltem meg pajtásomat. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Zoltán CSUKA, 1963: A jugoszláv népek irodalmának története. Budapest: Gondolat.
– –, 2001: Előszó. Egy égbolt alatt. Érd: Csuka Zoltán Városi Könyvtár.
Zoltán CSUKA és Paszkál GILEVSZKI (szerk.), 1969: A szó születése. Mai makedón költők. Budapest: Európa Könyvkiadó.
– –, 1971: Csillagpor – Jugoszláv lírai antológia. Budapest: Magvető Kiadó.
András DÁVID, 1978: Délszláv epikus énekek – magyar történeti hősök. Újvidék: Forum Könyvkiadó és Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Lidija DIMKOVSZKA, 2015: Tartalék élet. Budapest: Napkút Kiadó.
Géza FEHÉR, 1927/28: A bolgár egyház kísérletei és sikerei hazánkban. Századok 61–62, 7–11.
Magda FERCH, 1992: A szó születése. Makedón írók Budapesten. Magyar Nemzet LX/80, 10.
Tasko GEORGIEVSZKI, 1982: Fekete vetés. – Falak. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Paszkál GILEVSZKI, 1973: Petőfi a macedón költészetben. HITK 16–17, 77-80.
– –, 1980: Utószó. Blazse Koneszki: Markó temploma. Budapest: Magvető Könyvkiadó.
– –, 1985: A dal élete. Budapest: Európa Könyvkiadó és Újvidék: Forum Könyvkiadó.
– –, 1986: Utószó. Mateja Matevszki: Esők. Újvidék: Forum Könyvkiadó és Budapest: Európa Könyvkiadó.
Romána GIMES (szerk.), 1981: A konzul éjszakája. Mai makedon elbeszélők. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Romána GIMES (szerk.), 1982: Mile Nedelkoszki versei. Budapest: Európa Könyvkiadó.
György GYÖRFFY, 1983: István király és műve. Budapest: Gondolat.
Magdolna HÁSZ, é. n.: Hungarikumok a Macedón Tudományos Akadémián és a Kliment Ohridszki Nemzeti és Egyetemi Könyvtárban. Kézirat.
Szlavko JANEVSZKI, 1960: A ló, a lány meg a sors. Mai jugoszláv elbeszélők. Szerk. Sztoján D. Vujicsics. Budapest: Európa Könyvkiadó. 345–355.
Szlavko JANEVSZKI, Vidoe PODGOREC, Gligor POPOVSZKI és Nedzsati ZEKERIJA, 1966: A legsötétebb erdő. – A néma fiú. – Éjszaka a folyón. – A körhinta. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Ferenc JUHÁSZ, 1995: Pupillák. Budapest: Dunakanyar 2000 Könyvkiadó.
Cecília KAJÓ, 2012: Goce Szmilevszki: Freud húga. (Recenzió). Budapest. http://konyves.blog.hu/2013/01/23/freud_huga_419.
Farkas KIRÁLY (szerk.), 2005: Balkáni kulcs. Harminchat macedóniai elbeszélő. Budapest: Napkút Kiadó.
Blazse KONESZKI, 1967: Za makedonszkata literatura. Szkopje: Kultura. 23.
– –, 1980: Markó temploma. Budapest: Magvető Könyvkiadó.
Sándor KOZOCA és György RADÓ (szerk.), 1963: A jugoszláv irodalom magyar bibliográfiája. Csuka Zoltán: A jugoszláv népek irodalmának története. Budapest: Gondolat.
Mateja MATEVSZKI, 1986: Esők. Újvidék: Forum Könyvkiadó és Budapest: Európa Könyvkiadó.
Gyula MORAVCSIK, 1934: A magyar történet bizánci forrásai. Budapest: Magyar Történelmi Társulat. 182.
Dusko NANEVSZKI, 1980: A táltos ló. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Erzsébet K. OBERMAYER és István Károly HORVÁTH, 1959: Macedóniai László. Egy humanista élete és működése a Mohács körüli évtizedekben. Századok, 773–802.
Jovan PAVLOVSZKI, 1976: Sárfészek. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Vidoe PODGOREC, 1973: A szőke cigánygyerek. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Kocso RACIN, 1978: Fehér hajnalok. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Aco SOPOV, 1964: Örök várakozó. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Goce SZMILEVSZKI, 2012: Freud húga. Budapest: Libri Könyvkiadó.
Roza TASEVSZKA (szerk.), 2012: Blazse Koneszki 1921–1993: Fordítás nyolc nyelvre
(A csendes Don – Találkozó a mennyországban – Találkozás). Szkopje: Univerzitet Sv. Kiril i Metodij. 8, 12, 17.
Tamás TUKACS, 2012: „Mi hát az őrültség?” – Goce Smilevski: Freud húga. (Recenzió). Budapest. http://kulter.hu/2013/01/mi-hat-az-orultseg/.
Szabolcs VAJAY, 1967: Géza nagyfejedelem és családja. Székesfehérvár Évszázadai 1. 65–67, 87.
Sztoján VUJICSICS (szerk.), 1960: Mai jugoszláv elbeszélők. Budapest: Európa.
András WIRÁGH, 2012: Homokszemben a világ – Goce Smilevski Freud húga. (Recenzió). Budapest: Tiszatáj. http://tiszatajonline.hu/?p=17797.
Vasil ZLATARSI, 1932: Wer war Peter Deljan? Annales Academiae Scientiarum Fennicae 27, 354–363.
Objavljeno
2020-10-27
Kako citirati
Kuzder R. (2020). A magyarországi makedonisztika. Slavia Centralis, 8(2), 82–93. https://doi.org/10.18690/scn.8.2.82–93.2015
Rubrike
Articles