Značilnosti poezije osrednjih slovenskih pesnikov in pesnic, rojenih po letu 1970

  • David Bedrač OŠ Ljudski vrt Ptuj
Ključne besede: slovenski pesniki, rojeni po letu 1970, avtopoetika, prevladujoči poetični vidiki, zunanja zgradba, notranja zgradba

Povzetek

V razpravo je zajetih enainšestdeset poetik slovenskih pesnikov in pesnic, rojenih po letu 1970. Predstavljene so nekatere prevladujoče značilnosti dane generacije na ravni zunanje in notranje oblike pesniških besedil, v razpravo pa so zajeti ključni generacijski problemi pesništva, izhajajoči iz razmerja med avtopoetičnostjo in prevladujočimi idejnimi težnjami. Obenem je podan tudi krajši razmislek o najsodobnejših pesniških besedilih kot o razvojnem in idejnem kontinuumu znotraj slovenskega pesniškega prostora.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

David Bedrač, OŠ Ljudski vrt Ptuj

Ptuj, Slovenija. E-pošta: david.bedrac@guest.arnes.si

Literatura

Alja ADAM, 2003: Zaobljenost. Ljubljana: Center za slovensko književnost.
– –, 2008: Zakaj bi omenjala Ahila. Ljubljana: Center za slovensko književnost.
David BANDELJ, 2000: Klic iz nadzemlja. Trst: Mladika.
David BEDRAČ, 1998: Neskončnost. Ptuj.
– –, 2002: Poezija pomolov. Maribor: Litera.
– –, 2002: Razvoj poezije Jurija Hudolina na ozadju postmodernizma. Maribor: Pedagoška fakulteta Maribor.
– –, 2004: Rad sem hodil tja gor in mislil na robu obrobne misli: poskus označitve najmlajše pesniške generacije na Slovenskem. Mentor, 25/5, 51–59.
– –, 2006: Pesmi iz šipe. Ptuj: UD Stara steklarska.
– –, 2006: Razprti svetovi, 2006. Trst: Mladika.
– –, 2007: Brez uteži. Ljubljana: JSKD; Mentor.
– –, 2007: Poezija kot igra energij. Mentor 28/1–2, 66–67.
– –, 2010: Centimetri sveta. Maribor: Litera.
– –, 2011: Poezija v ostenjih današnjega časa. Mentor 32/4, 55–66.
Tina BILBAN, 2008: Problem časa v sodobni slovenski poeziji. Primerjalna književnost 31/2, 67–91.
Gašper BIVŠEK, 2007: Skorjevec. Ljubljana: Založba Beletrina.
Matjaž BRULC, 2006: Balade za psa in prhljaj. Ljubljana: KUD France Prešeren.
Jelka CIGLENEČKI, 2010: Zbornik Dnevov poezije in vina. Ljubljana: Študentska založba.
Jasmina CIGROVSKI, 2001: V popku. Maribor: Litera.
Sekumady CONDÉ, 2000: Kaligandanga. Maribor: Mariborska literarna družba.
– –, 2003: Maratajana. Maribor: Locutio, zavod za kulturno iniciativo.
Jonathan CULLER, 2008: Literarna teorija (Zelo kratek uvod). Ljubljana: Krtina.
Miljana CUNTA, 2010: Za pol neba. Ljubljana: Založba Beletrina.
Tomaž ČELIG, 2004: Lutke. Maribor: Litera.
– –, 2007: Fetiš. Maribor: Subkulturni azil.
Primož ČUČNIK, 1999: Dve zimi. Ljubljana: Aleph.
– –, 2002: Ritem v rôkah. Ljubljana: Center za slovensko književnost.
– –, 2003: Oda na manhatanski aveniji. Ljubljana: LUD Šerpa.
– –, 2004: Akordi. Ljubljana: LUD Šerpa.
– –, 2005: Nova okna. Ljubljana: LUD Literatura.
– –, 2006: Sekira v medu. Ljubljana: LUD Šerpa.
– –, 2007: Delo in dom. Ljubljana: LUD Literatura.
– –, 2010: Kot dar. Ljubljana: LUD Šerpa.
Veronika DINTINJANA, 2008: Rumeno gori grm forzicij. Ljubljana: LUD Literatura.
Dubravka ĐURIĆ, 2011: Slovenska poezija, prešernovska struktura in politika pesniške forme. Primerjalna književnost 34/1, 35–48.
Robert Titan FELIKS, 1993: Pesem o dotiku. Murska Sobota: Septima.
– –, 1994: Magnifikat. Murska Sobota: Pomurska založba.
– –, 1997: Benedictus: psalmi. Murska Sobota: Pomurska založba.
– –, 2001: Knjiga o razbitem času. Grosuplje: Mondena.
– –, 2003: Pekel spomladi. Murska Sobota: ZKD.
Gal GJURIN, 2002: Mesto. Grosuplje, Mondena.
Anja GOLOB, 2010: V roki. Maribor: Litera.
Jan GRABNAR, 2002: Orkin spev. Ljubljana: Škuc.
Karlo HMELJAK, 2007: Dve leti pod ničlo. Ljubljana: LUD Literatura.
Andrej HOČEVAR, 2002: Vračanja. Ljubljana: Center za slovensko književnost.
– –, 2005: Ribe in obzornice. Maribor: Litera.
– –, 2007: Pesmi o koscih in podobnostih. Ljubljana: LUD Literatura.
– –, 2009: Privajanje na svetlobo. Ljubljana: LUD Literatura.
– –, 2014: Generacija po izbiri. Ljubljana: LUD Literatura.
Kristina HOČEVAR, 2004: V pliš. Ljubljana: Cankarjeva založba.
– –, 2007: Fizični rob. Ljubljana: Cankarjeva založba.
– –, 2008: Repki. Ljubljana: Škuc.
– –, 2009: Nihaji. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Stanka HRASTELJ, 2005: Nizki toni. Novo mesto: Goga.
– –, 2009: Gospod, nekaj imamo za vas. Ljubljana: Založba Beletrina.
Jurij HUDOLIN, 1991: Če je laž kralj. Zagorje: Kulturna skupnost Zagorje.
– –, 1992: Ajdbog in ptičvolkkača. Grosuplje: Mondena.
– –, 1993: Bestije. Novo mesto: Dolenjska založba.
– –, 1993: Divjanje. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev.
– –, 1998: Prividi nemirnega čudaka. Ljubljana: Karantanija.
– –, 2001: Govori ženska. Ljubljana: Beletrina.
– –, 2009: Ljubezni. Ljubljana: Nova revija.
Jure JAKOB, 2006: Budnost. Ljubljana: LUD Literatura.
– –, 2009: Tri postaje. Ljubljana: LUD Literatura.
– –, 2010: Zapuščeni kraji. Ljubljana: LUD Literatura.
Tatjana JAMNIK, 2009: Brez. Ljubljana: Center za slovensko književnost.
Marko JUVAN, 2006: Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo.
Tomislav KIŠ, 2008: Kremenov kamen s sonca. Maribor: Mariborska literarna družba.
Matjaž KMECL, 1996: Mala literarna teorija. Ljubljana: Založba M&N.
KOBROWSKY, 2009: Najprej semza slišal pr denje. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Kristina KOČAN, 2008: Šara. Maribor: Litera.
Petra KOLMANČIČ, 1994: Luknja. Pesnica: Frontier ZKO.
– –, 1995: Šus v glavo. Pesnica: Frontier, ZKO Pesnica.
– –, 1999: Slina. Pesnica: Frontier ZKD.
– –, 2004: Uvod v poželenje. Maribor: Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo.
Peter KOLŠEK, 2006: Nevihta sladkih rož (Antologija slovenske poezije 20. stoletja). Ljubljana: Beletrina.
Miklavž KOMELJ, 1991: Luč delfina. Celovec, Salzburg: Wieser, cop.
– –, 1995: Jantar časa. Ljubljana: Živa.
– –, 2002: Rosa. Ljubljana: MK.
– –, 2006: Hipodrom. Ljubljana, MK.
– –, 2007: Nenaslovljiva imena. Ljubljana: LUD Literatura.
– –, 2010: Nujnost poezije: eseji. Koper: Hyperion.
Simona KOPINŠEK, 2009: Antahkaran in drugi obrazi Lepote. Maribor: Pivec.
Janko KOS, 1993: Lirika. Ljubljana: DZS.
– –, 1994: Očrt literarne teorije. Ljubljana: DZS.
Matevž KOS (ur.), 2004: Mi se vrnemo zvečer. Mlada slovenska poezija 1991–2003 (Zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba.
Gregor KOSI, 2007: Mik mik. Maribor: Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo.
Jaka KOŠIR, 1997: Draguljarna Rim. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– –, 2001: Smehljaj. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– –, 2004: Nežnost. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– –, 2008: Srečanje z angelom. Celje: Celjska Mohorjeva družba.
Miran KOŠUTA (ur.), 2009: Decametron, dieci poeti sloveni contemporanei (Litterae Slovenicae). Ljubljana: Slovene Writers’ Association.
Tina KOZIN, 2010: Mož s petimi podplati. Maribor: Litera.
Matej KRAJNC, 1997: Trenutki življenja. Celje: Zveza kulturnih organizacij.
– –, 1998: Razpoloženja. Celje: samozaložba.
– –, 2000: Medmavričje. Ljubljana: KUD Štempihar.
– –, 2003: Vsakdanjost, soneti. Celje: KUD Štempihar.
– –, 2004: Tri pesnitve, soneti. Celje: KUD Štempihar.
– –, 2005: Preteklost. Celje: KUD Štempihar.
– –, 2006: Groteske, soneti. Celje: KUD Štempihar.
– –, 2006: Orbisoneti. Celje: KUD Štempihar.
– –, 2007: Rohneča žetev. Ljubljana: Ved.
– –, 2007: Balade in arogance. Celje: KUD Štempihar.
– –, 2008: Nasvidenje, grof Monte Christo. Ljubljana: Ved.
– –, 2010: Iztočnice, soneti. Celje: samozaložba.
Tatjana LAPUH, 2001: Preludij v žitu. Ljubljana: JSKD, Mentor.
Jelena LASAN, 2009: Umómo. Ljubljana: Center za slovensko književnost.
Sara LUBEJ, 2003: Hladen pot. Ljubljana: ŠKUC.
Gašper MALEJ, 2004: Otok, slutnje, poljub. Ljubljana: ŠKUC.
– –, 2009: Rezi v zlatem. Ljubljana: Center za slovensko književnost.
Marko MATIČETOV, 2006: V vsaki stvari je ženska. Ljubljana: KUD Franceta Prešerna.
– –, 2009: Boš videl. Ljubljana: KUD Franceta Prešerna.
Boris A. NOVAK, 2005: Zven in pomen: študije o slovenskem pesniškem jeziku. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Jure NOVAK, 2001: 25. Ljubljana: Center za slovensko književnost.
Tibor Hrs PANDUR, 2010: Enerđimašina. Ljubljana, Center za slovensko književnost.
Darja PAVLIČ, 2003: Funkcije podobja v poeziji K. Koviča, D. Zajca in G. Strniše. Maribor: Slavistično društvo.
Ana PEPELNIK, 2007: Ena od variant, kako ravnati s skrivnostjo. Ljubljana: LUD Literatura.
– –, 2009: Utrip oranžnih luči na semaforju. Ljubljana: LUD Literatura.
Radharani PERNARČIČ, 2008: Vesolje žalujko, veter žaluzije. Ljubljana: KUD France Prešeren Trnovo.
Eva PETRIČ, 2007: Ta prostor je škatla. Celovec: Drava.
Klemen PISK, 1998: Labas vakaras. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– –, 2000: Visoko in nagubano prapočelo. Novo mesto: Goga.
– –, 2002: Mojster v spovednici. Grosuplje: Mondena.
Katja PLUT, 1997: Dober tek. Novo mesto: samozaložba.
– –, 2001: Ej! Novo mesto: Goga.
– –, 2005: Štafeta hvaležnosti. Maribor: Litera.
Gregor PODLOGAR, 1997: Naselitve. Ljubljana: Aleph.
– –, 2002: Vrtoglavica zanosa. Ljubljana: Center za slovensko književnost.
– –, 2006: Milijon sekund bliže. Ljubljana: LUD Literatura.
– –, 2010: Vesela nova ušesa. Ljubljana: LUD Šerpa.
Barbara POGAČNIK, 2007: Poplave. Ljubljana: MK.
– –, 2008: V množici izgubljeni papir. Ljubljana: LUD Literatura.
Andraž POLIČ, 1995: Hamlet v Karpatih. Ljubljana.
– –, 2000: Miniature. Slovenija: Produkcija Baterija.
– –, 2002: Brlog besed. Ljubljana: Sto prijateljev.
– –, 2003: Srečevanja. Ljubljana: Cankarjev založba.
– –, 2004: Zrcala na razpotju. Novo mesto: Goga.
– –, 2004: Arabeske. Ljubljana: Društvo Apokalipsa.
– –, 2006: Bližine: ujeti glas. Ljubljana, Cankarjeva založba.
– –, 2008: Voda puščave. Ljubljana: KUD France Prešeren Trnovo.
– –, 2008: Na prvem tiru. Ljubljana: Forum.
– –, 2010: Hoja. Maribor: Litera.
Denis PONIŽ, 2001: Slovenska lirika 1950–2000. Ljubljana: Slovenska matica.
– –, 2002: Stoletje slovenske lirike 1900–2000. Ljubljana: CZ.
Irena NOVAK POPOV, 1999/2000: Slovenska poezija v devetdesetih letih. Jezik in slovstvo 45/4, 115–120.
– –, 2003: Refleksija pesniškega jezika v sodobni slovenski poeziji. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete.
– –, 2003: Sprehodi po slovenski poeziji. Maribor: Litera.
– –, 2010: Mlada slovenska poezija zadnjega desetletja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 179–185.
– –, 2011: Rastlinsko in živalsko podobje v poeziji Svetlane Makarovič. Jezik in slovstvo 46/1–2, 49–62.
– –, 2013: Sodobna slovenska poezija v literarni vedi. Slavistična revija 1, 60–75.
– –, 2014: Pesnik in glasbenik: skica sodobnih stičišč. Jezik in slovstvo 49/1, 3–19.
Marcello POTOCCO, 2002: Lila. Grosuplje: Mondena.
– –, 2005: Pripovedi o ovcah, ljudeh in drugih živalih. Ljubljana: LUD Literatura.
– –, 2007: Popravki pesniške zbirke. Ljubljana: LUD Literatura.
Vid SAGADIN, 2010: Drevored. Ljubljana: LUD Šerpa.
Marko SAMEC, 2001: Filistejec. Maribor: Grafiti studio.
– –, 2005: Pljusk. Maribor: Litera.
Robi SIMONIŠEK, 2005: Potopljeni katalog. Ljubljana: LUD Literatura.
– –, 2008: Avtoportret brez zemljevida. Ljubljana: LUD Literatura.
Jana PUTRLE SRDIĆ, 2003: Kutine. Ljubljana: Center za slovensko književnost.
– –, 2007: Lahko se zgodi karkoli. Ljubljana: Center za slovensko književnost.
Lucija STUPICA, 2000: Čelo na soncu. Ljubljana: Založba Beletrina.
– –, 2004: Vetrolov. Ljubljana: Založba Beletrina.
– –, 2008: Otok, mesto in drugi. Ljubljana: Založba Beletrina.
Jan ŠMARČAN, 2007: Njej. Maribor: Litera.
Aleš ŠTEGER, 1995: Šahovnice ur. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– –, 1997: Kašmir. Ljubljana: Nova revija.
– –, 1999: Protuberance. Ljubljana: Študentska založba Beletrina.
– –, 2005: Knjiga reči. Ljubljana: Študentska založba Beletrina.
– –, 2010: Knjiga teles. Ljubljana: Študentska založba Beletrina.
Tomo VIRK, 2003: Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.
Maja VISINSKI, 2008: Zgladi me v žensko. Ljubljana: JSKD, Mentor.
Tomislav VREČAR, 1997: Punk še ni hin. Ljubljana: KUD France Prešeren.
– –, 1998: Vaš sin vsako jutro preganja mačke po soseski. Ljubljana: KUD France Prešeren.
– –, 2003: Ko se mi vse ponuja, se meni kuja. Ljubljana: KUD France Prešeren.
– –, 2004: Naj me koklja brcne. Ljubljana: LUD Šerpa.
– –, 2009: Kurc pesmi. Ljubljana: LUD Literatura.
Jure VUGA, 2009: Pod kamni plešem. Ljubljana: Založba Beletrina.
Lučka ZORKO, 2001: Reciklaža kosti. Murska Sobota: Mladinski informativni in kulturni klub.
– –, 2004: Obdukcija srca: knjiga o razmladičenju. Murska Sobota: ZKD.
– –, 2006: Karavana. Murska Sobota: Zveza kulturnih društev.
– –, 2011: Vreščeče čeri. Maribor: Litera.
Uroš ZUPAN, 2003: Sutre. Ljubljana: LUD Šerpa.
Petra ZUPANČIČ, 2010: Premog. Ljubljana: LUD Literatura.
Barbara ŽVIRC, 2004: Oblakov, da iz njih iztisnem morje. Slovenj Gradec: Višja strokovna šola.
Objavljeno
2020-10-27
Kako citirati
Bedrač D. (2020). Značilnosti poezije osrednjih slovenskih pesnikov in pesnic, rojenih po letu 1970. Slavia Centralis, 8(2), 65–81. https://doi.org/10.18690/scn.8.2.65–81.2015
Rubrike
Articles