Vloga moških oblačil v jaromeščanskem ambientu Kersnikovih romanov Ciklamen in Agitator

  • Ana Perović Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Janko Kersnik, meščanstvo, Ciklamen, Agitator, moška oblačila

Povzetek

V članku so predstavljeni moški oblačilni videzi, kakor se pojavljajo v Kersnikovih romanih Ciklamen in Agitator. Proučujem jih kot dele slovenskega jaromeščanskega ambienta. Kot taka se oblačila pokažejo v funkciji prikazovanja še ne povsem razvitega meščanskega habitusa slovenskih pokrajin v drugi polovici 19. stoletja, medrazredno in znotrajrazredno razlikovanje s pomočjo oblačil je v funkciji komičnega, različni oblačilni videzi pa sugerirajo osebnostne lastnosti posameznikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Ana Perović, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: ana.peroviceva@gmail.com

Literatura

Roland BARTHES, 1990a: The fashion system. Berkeley: University of California Press.
– –, 1990b: Retorika Starih, Elementi semiologije. Ljubljana: Studia humanitatis.
Pierre BOURDIEU, Roger CHARTIER, Carlo GINZBURG, 2011: Sociologija, zgodovina, književnost. Ljubljana: Studia humanitatis.
Jean CHEVALIER, Alain GHEERBRANT, 1993: Slovar simbolov. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Jože DEŽMAN, Jože HUDALES in Božidar JEZERNIK (ur.), 2008: Slovensko meščanstvo: od vzpona nacije do nacionalizacije (1848–1948). Celovec: Mohorjeva družba.
Gilo DORFLES, 1997: Moda. Zagreb: Golden marketing.
Umberto ECO, 1979: A theory of semiotics. Bloomington: Indiana University Press.
– –, 1999: Šest sprehodov skozi pripovedne gozdove. Ljubljana: Labirinti.
– –, 2005: O literaturi. Ljubljana: Učila.
Maja GOMBAČ, 2011: »Modni pêle mêle« slovenske družbe v obdobju med svetovnima vojnama. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.
Jurij Mihajlovič LOTMAN, 2006: Znotraj mislečih svetov. Ljubljana: Studia Humanitatis.
– –, 2010: Struktura umetniškega teksta. Ljubljana: Literarni-umetniško društvo Literatura.
Georgina O’HARA, 1994: Enciklopedija mode: 1840–1990. Ljubljana: DZS.
Damjan J. OVSEC, 1991: Slovanska mitologija in verovanje. Ljubljana: Domus.
– –, 2006: Nekaj o razvoju in pomenu meščanstva. Mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ur. Irena Novak Popov. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 124–134.
Boris PATERNU, 1993: Razpotja slovenske proze. Novo mesto: Dolenjska založba.
Jože POGAČNIK, 1998: Kersnikova Jara gospoda kot model slovenskega realizma. Janko Kersnik in njegov čas. Ur. Jan Zoltan. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 23–34.
Miran ŠTUHEC, 1998: Trg – značilni ambient Kersnikovih romanov. Janko Kersnik in njegov čas. Ur. Jan Zoltan. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 55–62.
Tanja TOMAŽIČ, 2008: Oblačila, »noša« in slovensko meščanstvo. Slovensko meščanstvo: od vzpona nacije do nacionalizacije (1848–1948). Ur. Jože Dežman, Jože Hudales in Božidar Jezernik. Celovec: Mohorjeva družba. 171–176.
Josip VIDMAR, 1976: O Ivanu Cankarju. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Franc ZADRAVEC, 1991: Cankarjeva ironija. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Janja ŽAGAR, 2004: Pokrivala: zbirka Slovenskega etnografskega muzeja. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.
Irena ŽMUC, 2008: Slovensko meščanstvo ali iskanje žlahtnejših narodnih korenin. Slovensko meščanstvo: od vzpona nacije do nacionalizacije (1848–1948). Ur. Jože Dežman, Jože Hudales in Božidar Jezernik. Celovec: Mohorjeva družba. 67–79.
Objavljeno
2020-10-27
Kako citirati
Perović A. (2020). Vloga moških oblačil v jaromeščanskem ambientu Kersnikovih romanov Ciklamen in Agitator. Slavia Centralis, 8(2), 36–50. https://doi.org/10.18690/scn.8.2.36–50.2015
Rubrike
Articles