Genetolingvistična klasifikacija vzhodnoslovanskih jezikov

  • Matej Šekli Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Ključne besede: genetolingvistika, geolingvistika, geolekt, genetolingvistična klasifikacija, primerjalno jezikoslovje, vzhodnoslovanski jeziki

Povzetek

.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Matej Šekli, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: matej.sekli@zrc-sazu.si

Objavljeno
2020-10-24
Kako citirati
Šekli M. (2020). Genetolingvistična klasifikacija vzhodnoslovanskih jezikov. Slavia Centralis, 7(1), 5–20. https://doi.org/10.18690/scn.7.1.5–20.2014
Rubrike
Articles