Empirične paremiološke raziskave tipov ekvivalentnosti in suprasemantičnih razlik v slovenščini in slovaščini

  • Peter Ďurčo Univerza sv. Cirila in Metoda Trnava, Filozofska fakulteta
  • Matej Meterc Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Ključne besede: paremiološki minimum, empirična paremiologija, pregovori, frazeološke ustreznice, suprasemantika

Povzetek

.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Peter Ďurčo, Univerza sv. Cirila in Metoda Trnava, Filozofska fakulteta

Trnava, Slovaška. E-pošta: durco@vronk.net

Matej Meterc, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: matej.meterc@zrc-sazu.si

Objavljeno
2020-10-23
Kako citirati
Ďurčo P., & Meterc M. (2020). Empirične paremiološke raziskave tipov ekvivalentnosti in suprasemantičnih razlik v slovenščini in slovaščini. Slavia Centralis, 6(2), 20–36. Pridobljeno od https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/766
Rubrike
Articles