Grammaticalization, Lexicalization, and Frequency: Evidence from Clitics

  • David C. Bennett Univerza v Londonu, Fakulteta za orientalske in afriške študije
Ključne besede: skladnja, naslonski niz, tipologija, diahronija, gramatikalizacija, leksikalizacija

Povzetek

Gramatikalizacija, leksikalizacija in pogostnost – dokazi na področju naslonk

Prispevek obravnava problematiko naslonskega niza v slovenščini, bosanščini/hrvaščini/srbščini ter drugih slovanskih jezikih, in sicer z namenom odkrivanja osnovnega mehanizma za razvoj sprememb. Avtor obravnava gramatikalizacijo in leksikalizacijo kot povod za napredovanje. Gre za avtorjev zadnji prispevek, ki je ostal nedokončan.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

David C. Bennett, Univerza v Londonu, Fakulteta za orientalske in afriške študije

London, Združeno kraljestvo.

Objavljeno
2020-10-22
Kako citirati
C. Bennett D. (2020). Grammaticalization, Lexicalization, and Frequency: Evidence from Clitics. Slavia Centralis, 6(2), 5–19. Pridobljeno od https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/765
Rubrike
Articles