Sioranove vježbe nepokornosti

  • Svetlana S. Kalezić-Radonjić Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet u Nikšiću
Ključne besede: filozofija, Bog, transcendenca, liričnost, ironija, fragment

Povzetek

Sioranove vaje nepokornosti

Osnovni cilj prispevka je iskanje sistema v Sioranovem filozofskem nesistemu. Opus tega filozofa ponuja obilo prodornih in nevsakdanjih razmišljanj o fenomenu Boga, umetnosti (v prvi vrsti glasbe in poezije) ter o smislu obstoja. V središču njegovih obsesij se nahaja prepričanje o nesposobnosti človeštva (obsojenega na neskončno ponavljanje trpljenja in revščine), da bi bistveno spremenilo svoj položaj. Pri tem sta imela po njegovem videnju pomembno vlogo prav religija in Bog, ki si ju je človek izmislil zato, da bi pojasnil svojo bolečino, nesrečo in notranje skušnjave. Čeprav kaotična in kontradiktorna, je Sioranova filozofska misel predvsem antidogmatska, takšen pa je tudi njen jezikovni izraz, zato jo karakterizira izrazita poetska zgoščenost. Ta izhaja iz globokega občutka tragičnega obstoja in je usmerjena na življenje samo – kot takšna se upira vsakršni sistematizaciji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Svetlana S. Kalezić-Radonjić, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet u Nikšiću

Nikšić, Črna gora. E-pošta: svetla@t-com.me

Literatura

Marius DOBRE, 2011: Philosophical Skepticism at the End of the 20th Century, http://cogito.ucdc.ro/dec2011/en/philosophicalskepticismattheendofmariusdobre_4pdf, 20. 3. 2013.
Hans-Jürgen HEINRICHS, 2002: Je ne suis pas un nihiliste: le rien est encore un programme. www.magazine_litteraire.com/content/recherche/article?id=2705, 1. 2. 2012.
Alber KAMI, 1997: Mit o Sizifu: ogled o apsurdu. Niš: Prosveta.
Ivan KOLARIĆ, 2004: Filozofija. Zlatibor: I. Kolarić.
Emil SIORAN, 1972: Kratak pregled raspadanja. Novi Sad: Matica srpska.
– –, 1995: Priznanja i anateme. Novi Sad: Svetovi.
– –, 1996: Suze i sveci. Novi Sad: Svetovi.
– –, 1998: Silogizmi gorčine. Beograd: Rad.
– –, 2001: Krik beznađa. Podgorica: Oktoih.
– –, 2008: Pad u vreme. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
– –, 2009: Istorija i utopija. Beograd: B. Kukić; Čačak: Gradac K.
SIORAN, 2010: Razgovori sa Fransoa Bondijem, Fernandom Savaterom, Helgom Perc, Žan-Fransoa Divalom, Leom Žileom, Luisom Horheom Halfenom, Verenom fon der Hajden-Rinč, J. L. Almirom, Leom Verđine, Gerdom Bergflitom, Ester Seligson, Fricom J. Radacom, Fransoa Fejtoom, Benžamenom Ivrijem, Gabrijelom Ličeanuom, B. A. Levija, Georgom Karpatom Fokeom, Brankom Bogavac Lekont, Mišelom Žakobom (s francuskog preveo Stanko Džeferdanović). Beograd: Dereta. Susan SONTAG, 1989: Under the Sign of Saturn. New York: The Noonday Press, Farrar, Straus and Giroux.
John TYTELL, 1981: Epiphany in Chaos: Fragmentation in Modernism. Fragments: Incompletion and Discontinuity. Lawrence Kritzman, ed. New York: New York Literary Forum, 10–32.
Objavljeno
2020-10-22
Kako citirati
S. Kalezić-Radonjić S. (2020). Sioranove vježbe nepokornosti. Slavia Centralis, 6(1), 70–85. https://doi.org/10.18690/scn.6.1.70–85.2013
Rubrike
Articles