Metafore iz grško-rimskega sveta v delih slovenskega pisatelja Alojza Rebule

  • Jadranka Cergol Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče; Fakulteta za humanistične študije
Ključne besede: Alojz Rebula, antika, interacijska teorija metafore, humanitas

Povzetek

Članek se osredotoča na analizo nekaterih primer in metafor v delih slovenskega pisatelja Alojza Rebule, in sicer upošteva samo tiste, ki imajo kot predmet metafore prispodobe iz klasičnega grško-rimskega sveta. Na podlagi interacijske teorije metafore avtorica predstavi antiko najprej kot glavni predmet, nato kot stranski predmet, v zaključnem delu pa odkriva, kaj pomeni za pisatelja Alojza Rebulo interakcija.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jadranka Cergol, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče; Fakulteta za humanistične študije

Koper, Slovenija. E-pošta: jadranka.cergol@zrs.upr.si 

Literatura

ARISTOTEL, 1982: Poetika. Prev. Katejatan Gantar. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Max BLACK, 1998: Metafora. Kaj je metafora? Ur. Božidar Kante. Ljubljana: Krt. 91‒138.
Jadranka CERGOL; 2006: Percepcija klasičnih grško-rimskih filozofskih kategorij v delih slovenskega pisatelja Alojza Rebule. Jezik in slovstvo, 51/6, 67‒79.
– –, 2011: Antika in krščanstvo: miselna paradigma Alojza Rebule. Annales, Series Historia et Sociologia, 2, 379‒388.
Jožica ČEH STEGER, 2005: Pogledi na metaforo. Jezik in slovstvo, 3–4, 75‒86.
Kajetan GANTAR, 2005: Rebula in antika. Rebulov zbornik: ob pisateljevi osemdesetletnici. Ur. Lojzka Bratuž. Trst, Gorica, Videm: Mladika, Goriška Mohorjeva družba, Slavistično društvo. 35‒45.
Gerhard KURZ, 1986: Metapher, Allegorie, Symbol. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Vanesa MATAJC, 1996: Metafora in simbol (diplomsko delo). Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Alojz REBULA, 1968: V Sibilinem vetru. Ljubljana: Slovenska matica.
– –, 1971: Gorje zelenemu drevesu. Maribor: Obzorja.
– –, 1981: Zeleno izgnanstvo. Ljubljana: Slovenska matica.
– –, 1985: Oblaki Michigana. Celovec: Mohorjeva založba.
– –, 1986: Vrt bogov. Ljubljana: Slovenska matica.
– –, 1986a: Dnevnik 1969. Celovški zvon, 4/12, 63‒66.
– –, 1989: Dnevnik 1969. Celovški zvon, 7/22, 58‒61.
– –, 1990: Dnevnik 1969. Celovški zvon, 7/26, 14‒17.
– –, 1991: Na slovenskem poldnevniku. Maribor: Obzorja.
– –, 1993: Dnevnik 1970. Celovški zvon, 11/41, 28‒33.
– –, 1994: Kačja roža. Ljubljana: Mihelač.
– –, 1994a: Dnevnik 1971. Celovški zvon, 12/45, 29‒32.
– –, 1995: Dnevnik 1971. Celovški zvon, 13/47, 32‒36.
– –, 1996: Maranathà ali leto 999. Celovec: Mohorjeva založba.
– –, 1996a: Previsna leta. Trst: Mladika.
– –, 1998: Cesta s cipreso in zvezdo. Trst: Mladika.
– –, 1998a: Credo. Družina, 47/22, 6.
– –, 2000: Ko proti jutru gre. Celovec: Mohorjeva založba.
– –, 2000a: Dnevnik 1986. Zvon, 3/1, 10‒14.
– –, 2001: Dnevnik 1986. Zvon, 4/4, 19‒23.
– –, 2011: Moj odnos do antike. Keria: studia Latina et Graeca, 13/1, 91‒94.
Armstrong I. RICHARDS, 1998: Metafora. Kaj je metafora? Ur. Božidar Kante. Ljubljana: Krt. 43‒72.
Objavljeno
2020-10-21
Kako citirati
Cergol J. (2020). Metafore iz grško-rimskega sveta v delih slovenskega pisatelja Alojza Rebule. Slavia Centralis, 5(2), 56–69. https://doi.org/10.18690/scn.5.2.56–69.2012
Rubrike
Articles