Marko Jesenšek: Prekmuriana. Fejezetek a szlovén nyelv történetéből

Budapest: Balassi Kiadó, 2010. Opera Slavica Budapestinensia. Linguae Slavicae. 230. p.

  • Maria Bajzek Lukácsné Univerza Loránda Eötvösa, Filozofska fakulteta
Ključne besede: ocena, Marko Jesenšek, Prekmuriana, slovenščina, zgodovina jezika, panonska narečna skupina, prekmurski knjižni jezik

Povzetek

V prispevku je predstavljena knjiga Marka Jesenška v madžarščini, ki je bila izdana v sodelovanju katedre za slovansko filologijo in založbe Balassi. Prevedla in uredila sta jo Mária Bajzek in György B. Lukács.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Maria Bajzek Lukácsné, Univerza Loránda Eötvösa, Filozofska fakulteta

Budimpešta, Madžarska. E-pošta: slovenika@digikabel.hu

Objavljeno
2020-10-21
Kako citirati
Bajzek Lukácsné M. (2020). Marko Jesenšek: Prekmuriana. Fejezetek a szlovén nyelv történetéből. Slavia Centralis, 5(1), 122–123. https://doi.org/10.18690/scn.5.1.122–123.2012
Rubrike
Articles