The Bosnian-Croatian-Serbian Adnominal Possessive Dative at the Syntax-Pragmatics Interface

  • James Joshua Pennington Univerza v Ohiu
Ključne besede: zaimenski svojilni dajalnik (pripadnostni dajalnik/dajalnik pripadnosti), bosansko-hrvaško-srbski jezik, skladenjsko-pragmatični vmesnik, percepcijska dialektologija, geolingvistika

Povzetek

Bosansko-hrvaško-srbski zaimenski svojilni dajalnik v skladenjsko-pragmatičnem vmesniku

V bosansko-hrvaško-srbskem jeziku je za izražanje lastnine ob zaimenskem svojilnem dajalniku (ASD) v rabi tudi imenska pridevniška konstrukcija. ASD je razumljen kot: (1) pojav v sociolingvistki/perceptivni dialektologiji, (2) formalni skladenjsko-pragmatični pojav. Anketiranci so označevali ASD-rabo kot »arhaično,« »staromodno«, »značilnost neizobraženih« ali kot »podeželsko govorico«. Glede na ASD-rabo v dialektih se zdi, da so pomenska vloga koristnika/prejemnika, raven sobesedilnih učinkov in obdelava podatkov za razumevanje svojilnih konstrukcij zelo odvisni od njihove sprejemljivosti. Predlagam model, ki ASD-rabo razume kot vzpostavljanje hierarhičnega odnosa med »prejemnikom/koristnikom« in »prejetim/koristjo«.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

James Joshua Pennington, Univerza v Ohiu

Ohio, ZDA. E-pošta: pennington.106@osu.edu

Literatura

Eugenija BARIĆ et al., 2005: Hrvatski jezik. Gramatika. Zagreb: Školska knjiga.
– –, 1979. Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: Školska knjiga.
Wayles BROWNE & Theresa ALT, 2004: A Handbook of Bosnian, Serbian, and Croatian. SEELRC. Available on-line: http://www.seelrc.org:8080/grammar/mainframe.jsp?nLanguageID=1.
Wayles BROWNE, 2006: Serbo-Croat. The Slavonic Languages. Eds. Bernard Comrie and Greville G. Corbett. London & New York: Routledge. 306–387.
Bernard COMRIE & Greville G. CORBETT, 2006: The Slavonic Languages. London & New York: Routledge.
Bernard COMRIE, 1989: Language universals and linguistic typology: syntax and morphology. Oxford: Blackwell.
Arne GALLIS, 1974: Da li je srpskohrvatski adnominalni dativ pripadnosti (posesivni dativ) – Balkanizm? Zbornik za filologiju i lingvistiku, XVII/1, 51–61.
Talmy GIVÓN, 1984: Syntax: A functional-typological introduction. Amsterdam: John Benjamins.
Raoul de la GRASSERIE, 1886 [1887]: Études de grammaire comparée: de la categorie du nombre. Paris. Revue de la linguistique et philologie comparée 19, 234–237.
Marc L. GREENBERG, 2006: A Short Reference Grammar of Standard Slovene.
SEELRC Grammars. Available on-line: http://hdl.handle.net/1808/5469. Also published as Marc L. GREENBERG, A Short Reference Grammar of Slovene (= LINCOM Studies in Slavic Linguistics 30). Munich: Lincom.
Wilhelm HAVERS, 1911: Untersuchungen zur Kasussyntax der indogermanischen Sprachen. Strassburg: Verlag von Karl J. Trübner.
David HUNTLEY, 2006: Old Church Slavonic. The Slavonic Languages. Eds. Bernard Comrie and Greville G. Corbett. London & New York: Routledge. 125–187.
Dubravko KUČANDA, 1996: What is the Dative of Possession? Suvremena Lingvistika 22, 41.
Lutz MARTEN, 2002: At the Syntax-pragmatics interface: verbal underspecification and concept. Oxford University Press.
Peter MAYO, 2006: Belorussian. The Slavonic Languages. Eds. Bernard Comrie and Greville G. Corbett. London & New York: Routledge. 887–946.
Irina NIKOLAEVA & Maria TOLSKAYA, 2001: A grammar of Udihe. Berlin – New York: Mouton de Gruyter.
Dragutin RAGUŽ, 2010: Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Vlastita naklada.
Robert A. ROTHSTEIN, 2006: Polish. The Slavonic Languages. Eds. Bernard Comrie and Greville G. Corbett. London & New York: Routledge. 686–758.
Ljiljana ŠARIĆ, 2002: On the semantics of the “dative of possession” in the Slavic languages: An analysis on the basis of Russian, Polish, Croatian/Serbian and Slovenian examples. Glosos 3.
Karl SANDFELD, 1930: La linguistique balkanique. Paris.
Ernest SCATTON. 2006: Bulgarian. The Slavonic Languages. Eds. Bernard Comrie and Greville G. Corbett. London & New York: Routledge. 188–248.
Natalie SCHILLING-ESTES, 2002: Investigating Stylistic Variation. The Handbook of Language Variation and Change. Eds. J. K. Chambers, Peter Trudgill, and Natalie Schilling-Estes. Oxford, UK: Blackwell. 375–401.
David SHORT, 2006: Czech. The Slavonic Languages. Eds. Bernard Comrie and Greville G. Corbett. London & New York: Routledge. 455–532.
–, 2006. Slovak. The Slavonic Languages. Eds. Bernard Comrie and Greville G. Corbett. London & New York: Routledge. 533–92.
T. Cedric SMITH-STARK, 1974: The plurality split. Chicago Linguistic Society 10, 657–671.
Gerald STONE, 2006: Cassubian. The Slavonic Languages. Eds. Bernard Comrie and Greville G. Corbett. London & New York: Routledge. 759–794.
Objavljeno
2020-10-21
Kako citirati
Pennington J. J. (2020). The Bosnian-Croatian-Serbian Adnominal Possessive Dative at the Syntax-Pragmatics Interface. Slavia Centralis, 5(1), 104–121. https://doi.org/10.18690/scn.5.1.104–121.2012
Rubrike
Articles