Wrzuceni w dolinę – wrzuceni w ciało. O uwikłaniach w egzystencję (Czesław Miłosz "Dolina Issy")

  • Kamila Woźniak Univerza v Vroclavu, Inštitut za slovansko filologijo
Ključne besede: poljska proza, eksistenca, mitobiografija, Bog, transcendenca

Povzetek

VRŽENI V DOLINO – VRŽENI V TELO, O ZAPLETENOSTIH V EKSISTENCI (CZESŁAW MIŁOSZ: DOLINA ISSE)

Članek se nanaša na roman Czesława Miłosza z naslovom Dolina Isse. Avtorica si zastavlja vprašanja, povezana s konceptom doline kot raja, in z njimi polemizira. Izpostavlja tudi stalne značilnosti romana, kot so motivi osamljenosti, minljivosti, iskanje Boga in človekovo nestrinjanje z lastno usodo. Poudarjene so značilnosti izbranih likov, ki so v nekakšni eksistencialni suspenziji in so na nek način vrženi v življenje, ki se jim zdi tuje in vsiljeno.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Kamila Woźniak, Univerza v Vroclavu, Inštitut za slovansko filologijo

Vroclav, Poljska. E-pošta: kamila.wozniak@uwr.edu.pl

Literatura

Jan BŁOŃSKI, 1998: Miłosz jak świat. Kraków: Znak.
Jolanta BRACH-CZAINA, 2006: Szczeliny istnienia. Kraków: Dowody na Istnienie.
Ernst CASSIRER, 1971: Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Warszawa: Czytelnik.
Emil CIORAN, 1992: Na szczytach rozpaczy. Kraków: Oficyna Literacka.
Przemysław CZAPLIŃSKI, 1994: Tadeusz Konwicki. Poznań: Rebis.
Aleksander FIUT, 1995: Pytanie o tożsamość. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
Janusz GAJDA, 1987: Samotność i kultura. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
Edward T. HALL, 2001: Poza kulturą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Hans JONAS, 1994: Religia gnozy. Kryspinów: Platan.
Carl G. JUNG, 1989: Podróż na Wschód. Warszawa: Pusty Obłok.
Jerzy PROKOPIUK (red.), 2009: Leksykon symboli. Warszawa: tCHu.
Andrzej GIELAROWSKI, Robert GRZYWACZ (red.), 2010: Michel Henry – fenomenolog życia. Kraków: WAM.
Czesław MIŁOSZ, Renata DOBRZYŃSKA, 2002: Podróżny świata. Rozmowy. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Czesław MIŁOSZ, 2000: Dolina Issy. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Łukasz MUSIAŁ, 2011: Kafka. W poszukiwaniu utraconej rzeczywistości. Wrocław: ATUT.
June SINGER, 2003: Współczesna kobieta w poszukiwaniu duszy. Kraków: Wdawnictwo Literackie.
Lilian VALLEE, 1981: Dolina Issy: interpretacja. Literatura na świecie 6, 300–311.
Kamila WOŹNIAK, 2015: Wtajemniczenia. Szkice o motywach inicjacyjnych w prozie czeskiej XX wieku. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
Objavljeno
2020-10-17
Kako citirati
Woźniak K. (2020). Wrzuceni w dolinę – wrzuceni w ciało. O uwikłaniach w egzystencję (Czesław Miłosz "Dolina Issy"). Slavia Centralis, 13(1), 193–201. https://doi.org/10.18690/scn.13.1.193–201.2020
Rubrike
Articles