Kozmopolitizem kot identiteta Aleša Debeljaka

  • Krištof Jacek Kozak Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Ključne besede: Aleš Debeljak, kozmopolitizem, identiteta, globalno, lokalno

Povzetek

Koncepta lokalnega in globalnega danes pomenita veliko in prav zaradi tega malo. Posebej očitno to vprašanje postane v navezavi na kulturo, ki je ni mogoče zadržati v okviru kakršnih koli meja. Na podlagi literarnega in esejističnega dela Aleša Debeljaka skuša članek oblikovati drugačen pristop k temu vprašanju, in sicer izhajajoč iz pesnikovega koncepta kozmopolitizma. Kot otrok nekdanje Jugoslavije je Debeljak razumel identiteto kot širjenje koncentričnih krogov iz Slovenije preko Jugoslavije v Ameriko. Članek se tako ukvarja z zoperstavitvijo koncepta identitete ter s pozicijami lokalnega, globalnega in stanj vmes.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Krištof Jacek Kozak, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

Koper, Slovenija. E-pošta: kkozak1@guest.arnes.si

Literatura

Marc AUGÉ, 2001: Nekraji: uvod v antropologijo nadmodernosti. Ljubljana: Maska.
Silvija BOROVNIK, 2017: Tematika večkulturnosti, medkulturnosti in identitete v izbranih esejih Aleša Debeljaka. Slovenistika 10. Ur. Marija Bajzek Lukač. Budapest: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék. (Opera Slavica Budapestinensia). 71–86.
Aleš DEBELJAK, 1998a: Atlantski most. Ljubljana: Aleph.
– –, 2010: Balkanska brv. Ljubljana: Študentska založba.
– –, 1985: Imena smrti. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– –, 1998b: Individualizem in literarne metafore naroda. Maribor: Obzorja.
– –, 1988: Melanholične figure. Ljubljana: Univerzitetna konferenca ZSMS.
– –, 1996: Mesto in otrok. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– –, 1990: Minute strahu. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– –, 2005: Na dnu predala. Ljubljana: V. B. Z.
– –, 2000: Nedokončane hvalnice. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– –, 1992: Pisma iz tujine. Ljubljana: Mihelač.
– –, 1989: Postmoderna sfinga: kontinuiteta modernosti in postmodernosti. Celovec, Salzburg: Wieser.
– –, 1987: Slovar tišine. Ljubljana: Aleph.
– –, 1994: Somrak idolov. Celovec, Salzburg: Wieser.
– –, 1991: Temno nebo Amerike. Celovec, Salzburg: Wieser.
– –, 2009: Tihotapci. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– –, 1982: Zamenjave, zamenjave. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Peter HANDKE, 1996: Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien. Frankfurt am Mein: Suhrkamp.
Primož KOZAK, 1971: Peter Klepec v Ameriki. Maribor: Obzorja.
Meta KUŠAR (ur.), 2016: In memoriam: Aleš Debeljak. Vse, kar je napisano, je naše. 30. 1. 2016. Dostopno 12. 5. 2020 na www.ludliteratura.si/esej-kolumna/in-memoriam-ales-debeljak-vse-kar-je-napisano-je-nase/.
Mladen PAVIČIĆ, 2009: Deveta dežela, podobi pojugoslovanske sedanjosti in antiutopična podoba (evropske?) prihodnosti. Slavia Centralis 2/2, 182–192.
Objavljeno
2020-10-17
Kako citirati
Jacek Kozak K. (2020). Kozmopolitizem kot identiteta Aleša Debeljaka. Slavia Centralis, 13(1), 175–192. https://doi.org/10.18690/scn.13.1.175–192.2020
Rubrike
Articles