Eurom 5 : ce que l’intercompréhension romane peut apporter aux langues slaves

  • Gregoire Labbe Karlova univerza v Pragi, Filozofska fakulteta
Ključne besede: medsebojno sporazumevanje, romanski jeziki, slovanski jeziki, didaktika, bralno razumevanje, ustno razumevanje

Povzetek

Članek predstavlja medjezikovno (spo)razumevanje med jeziki iste družine kot jezikovno in didaktično področje, s pomočjo konkretnega primera oz. metodologije, ki je bila ustvarjena za Eurom 5 (Bonvino et al., 2001). Eurom 5 je didaktični pristop k medjezikovnemu razumevanju med romanskimi jeziki. Cilj članka je opisati to metodologijo in pokazati potencialne prednosti takšnega pristopa za slovanske jezike in govorce slovanskih jezikov v času, ko je znanje angleščine prepogosto edino razvito jezikovno znanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Gregoire Labbe, Karlova univerza v Pragi, Filozofska fakulteta

Staré Město, Češka republika. E-pošta: gregoire.labbe@ff.cuni.cz

Literatura

Claire BLANCHE-BENVENISTE, 1997: L’intercompréhension: le cas des langues romanes. Le français dans le monde 11, 5–7.
Elisabetta BONVINO, Sandrine CADDEO et Salvadore PIPPA, 2011 : Eurom 5, Lire et comprendre 5 langues romanes. Milan: Hoepli.
Elisabetta BONVINO, Elisa FIORENZA et Salvadore PIPPA, 2011: EuRom5, una metodologia per l’intercomprensione. Strategie, aspetti linguistici e applicazioni pratiche. Dir. Maddalena De Carlo. Porto: Intercomprensione e educazione al plurilinguismo. Porto: Wizarts. 162–182.
Louise DABÈNE, 1996: Présentation. Etudes de Linguistique Appliquée 104, 389–391.
John B. JENSEN, 1989: On the mutual intelligibility of Spanish and Portuguese: Hispania 72/4, 848–852.
Jørgen SCHMITT JENSEN, 1997: L’expérience danoise et les langues romanes. Le français dans le monde. Recherches et applications. 95–108.
Marko JESENŠEK, 2018: Slovenščina kot učni jezik in jezik sporazumevanja v slovenskem šolstvu. Slavia Centralis 11/2, 105–118.
Grégoire LABBÉ, 2018: Fondements linguistiques et didactiques de l’intercompréhension slave: le cas des langues slaves de l’ouest et du sud-ouest. Thèse de doctorat, dir. Patrice Pognan, Thomas Szende. Paris: INALCO.
– –, 2017: Sur quelles bases enseigner l’intercompréhension entre les langues slaves de l’ouest et du sud-ouest. Vestnik za tuje jezike 9/1, 191–199.
Objavljeno
2020-10-17
Kako citirati
Labbe G. (2020). Eurom 5 : ce que l’intercompréhension romane peut apporter aux langues slaves. Slavia Centralis, 13(1), 98–114. Pridobljeno od https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/712
Rubrike
Articles