Carmen Mellado Blanco (ur.): Theorie und Praxis der idiomatischen Wörterbücher

Tübingen, 2009. Lexicographica. Series Maior; 135. VI + 255 str.

  • Vida Jesenšek Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: monografija, Theorie und Praxis der idiomatischen Wörterbücher, projekt FRASESPAL, ocena, frazeološki slovarji

Povzetek

V prispevku je opisana monografija, izdana v okvirih kontrastivnega (špansko-nemškega) projekta FRASESPAL, ki predstavlja nekatere teoretične in praktične usmeritve pri sestavljanju eno- in večjezičnih frazeoloških slovarjev. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Vida Jesenšek, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: vida.jesensek@um.si

Literatura

Vida JESENŠEK, 2007: Idiomatik in allgemeinen slowenisch-deutschen Wörterbüchern. Phraseologische und lexikographische Überlegungen. Kritik und Phrase: Festschrift für Wolfgang Eismann zum 65. Geburtstag. Peter Deutschmann et al. Wien: Praesens. 675–690.
– –, 2008a: Phraseologie im zweisprachigen Wörterbuch. Eine Herausforderung für Lexikographen und Übersetzer. Germanistische Linguistik 195/196, 387–404.
– –, 2008b: Slowenische Kollokationen im Wörterbuch. Lexicographica 24, 135–148.
Vida JESENŠEK, Herbert Ernst WIEGAND, 2009: Zum Stand und zu den Perspektiven der allgemeinsprachlichen Lexikographie mit Deutsch und Slowenisch. Lexikos 19, 94–143.
Erika KRŽIŠNIK, 2003: Frazeologija v Slovenskem pravopisu 2001. Slavistična revija 51/2, 221–237.
Objavljeno
2020-10-16
Kako citirati
Jesenšek V. (2020). Carmen Mellado Blanco (ur.): Theorie und Praxis der idiomatischen Wörterbücher. Slavia Centralis, 4(2), 120–123. https://doi.org/10.18690/scn.4.2.120–123.2011
Rubrike
Articles