Pregled slovenske esejistike na temo slovenske literarne ustvarjalnosti

  • Katja Bergles Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: esej, slovenska esejistika, slovenska književnost, literarni esej

Povzetek

Vidno mesto v slovenski esejistiki zavzema tema književnosti, v okviru katere avtorji sledijo aktualnemu književnemu dogajanju, razmišljajo o literarnih smereh, tokovih, obdobjih in oblikah, lastnem in tujem ustvarjanju, ontoloških in fenomenoloških vprašanjih literature ter o umetnosti na splošno. Članek prikazuje krajši tematski izsek enega pomembnejših problemskih sklopov, ki se je izoblikoval v slovenskem esejističnem korpusu med letoma 1995 in 2010, ter prinaša kratek pregled nekaterih esejev, nastalih na temo slovenskega literarnega ustvarjanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Katja Bergles, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: katja.bergles@gmail.com

Literatura

Theodor W. ADORNO, 1999: Esej kot oblika. Beležke o literaturi. Ljubljana: Cankarjeva založba. 7–23.
Max BENSE, 1974: Esej in njegova proza. Dialogi X/9. 623–630.
Tracy CHEVALIER (ur.), 1997: Encyclopedia of the essay. London, Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, cop.
Joseph FRANK, 1966: Modern Essays in English. Boston, Toronto: Little, Brown and Company.
Marko JUVAN, 2006: Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.
Matjaž KMECL, 1996: Mala literarna teorija. Ljubljana: Mihelač in Nešović.
Janko KOS (ur.), 1979: Sodobni slovenski esej. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Janko KOS, 2001: Literarna teorija. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Boris A. NOVAK, 2006: Senca preteklosti (O romanu Vinka Möderndorferja Nespečnost). Nespečnost. Ljubljana: Cankarjeva založba. 159–181.
– –, 2008: Vprašanje sreče ali Roman usodne elipse. Opoldne nekega dne. Ljubljana: Cankarjeva založba. 181–194.
Manfred PFISTER, 2005: O eseju kot o eni izmed uprizoritvenih umetnosti. Primerjalna književnost 28/1. 43–50.
Denis PONIŽ, 1989: Literarni leksikon 33. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Miran ŠTUHEC, 2003: Slovenska esejistika v drugi polovici 20. stoletja. Ljubljana: Slovenska matica.
_____________________________________
Mitja ČANDER, 2003: Zapiski iz noči: o književnosti in drugih rečeh. Maribor: Litera.
– –, 2006: Pokrajine proz: slovensko povojno pripovedništvo. Maribor: Litera.
Filip KALAN, 1939: Zastavica za bedake. Sodobnost 7/3. Ur. Ferdo Kozak, Stanko Leben, Josip Vidmar. 132–36.
Filip KALAN, 1957: Trije predhodniki sodobne dramatike v Jugoslaviji. Naša sodobnost 5/10. Ur. Drago Šega. 865–872.
Vinko MÖDERNDORFER, 2001: Gledališče v ogledalu: gledališka razmišljanja in travestije: 1986–1998. Maribor: Obzorja.
Michel de MONTAIGNE, 1960: Eseji. Izbor. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Drago ŠEGA, 1951: O preprostih zgodbah. Novi svet 6/6. Ur. Juš Kozak, Ferdo Kozak. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 518–535.
Tomo VIRK, 1997: Tekst in kontekst: eseji o sodobni slovenski prozi. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.
Aleksander ZORN, 1999: Nacionalni junaki, narcisi in stvaritelji: eseji o slovenski književnosti. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Uroš ZUPAN, 1996: Svetloba znotraj pomaranče: eseji. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.
– –, 2009: Rilke proti novim fosilom. Ljubljana: Študentska založba.
Objavljeno
2020-10-16
Kako citirati
Bergles K. (2020). Pregled slovenske esejistike na temo slovenske literarne ustvarjalnosti. Slavia Centralis, 4(2), 103–117. https://doi.org/10.18690/scn.4.2.103–117.2011
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)