Disturbing the Balance – Woody Allen Reads Dostoyevsky

  • Michał Bobrowski Jagielonska univerza v Krakovu, Fakulteta za management in socialne komunikacije
Ključne besede: medbesedilna polemika, pravoslavna vera, ateizem, religiozna etika, sekularna etika

Povzetek

Rušenje ravnovesja – Woody Allen bere Dostojevskega

Esej je namenjen polemični medbesedilni korespondenci, ki se pojavlja med dramo Woodyja Allena Zločini in prekrški ter romanom Fjodorja Dostojevskega Bratje Karamazovi. V okviru primerjalne analize avtor predstavlja semantične in strukturne podobnosti med obema deloma, hkrati pa opozarja na bistvene svetovnonazorske razlike. Tematika moralnih posledic zavrnitve vere, ki jo je Dostojevski predstavil s perspektive vernika pravoslavne cerkve, je postala za Allena izhodiščna točka za razmišljanje o eksistencialni osamljenosti človeka.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Michał Bobrowski, Jagielonska univerza v Krakovu, Fakulteta za management in socialne komunikacije

Krakov, Poljska. E-pošta: mch.bobrowski@gmail.com

Literatura

André GIDE, 1997: Dostojewski. artykuły i wykłady. Trans. by Karolina Kot. Warszawa.
Colin WILSON, 1959: Outsider. Trans. by Maria Traczewska. Krakow.
Sergei BULGAKOV, 2002: Iwan Karamazow jako typ filozoficzny. Wokół Tołstoja i Dostojewskiego. Ed. Janusz Dobieszewski. Trans. by Robert Papieski. Warszawa.
Fyodor DOSTOYEVSKY 1990: The Brothers Karamazov. Trans. by Richard Pevear and Larissa Volokhonsky. New York.
Bohdan URBANKOWSKI, 1978: Dostojewski – dramat humanizmów. Warszawa.
Mikhail BAKHTIN, 1984: Problems of Dostoevsky’s Poetics. Trans. by Caryl Emerson. London, Minneapolis.
Henryk PAPROCKI, 1997: Lew i mysz, czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego. Białystok.
Objavljeno
2020-10-16
Kako citirati
Bobrowski M. (2020). Disturbing the Balance – Woody Allen Reads Dostoyevsky. Slavia Centralis, 4(2), 82–93. https://doi.org/10.18690/scn.4.2.82–93.2011
Rubrike
Articles