Le dialecte natal: analyse de l’opinion des intellectuels et des villageois de Lituanie

  • Genovaitė Kačiuškienė Université de Šiauliai, Faculté des sciences humaines
Ključne besede: litovščina, narečje, identiteta, raziskovalna vprašalnica, sociolingvistična analiza

Povzetek

Članek temelji na izsledkih raziskave andragoške fakultete za humanistične študije šiauliajške univerze v Litvi (Faculty of Humanities of the University of Adult Education of Šiauliai), katere namen je bil ugotoviti: (1) kako mestno okolje in družba vplivata na pojmovanje narečja in njegovo rabo, (2) koliko šiauliajških intelektualcev srednjih let, ki so se pred nekaj leti izselili iz rojstne regije, še zmeraj govori v narečju ali celo v knjižni litovščini in (3) kakšen je njihov odnos do različnih narečij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Genovaitė Kačiuškienė, Université de Šiauliai, Faculté des sciences humaines

Šiauliai, Litva. E-pošta: geno@splius.lt

Literatura

Daiva ALIŪKAITĖ, 2006: Tarminio kalbėjimo kultūrinis aspektas / L’aspect culturel de langage parlé. Acta Baltico-Slavica 30, 567-583.
Vytautas AMBAZAS et al., 1997: Lithuanian Grammar / Grammaire lituanienne. Vilnius: Baltos lankos.
Rima BACEVIČIŪTĖ et al., 2004: Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija / Chrestomathie des dialectes lituaniens. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.
Pietro Umberto DINI, 2000: Baltų kalbos. Lyginamoji analizė / Langues baltes. Analyse comparative. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
Genovaitė KAČIUŠKIENĖ, 2003: Trečiojo amžiaus universitetas Šiauliuose: klausytojų požiūris į gimtąją tarmę / Université de Troisième Âge de Šiauliai: l’attitude des auditeurs vers leur dialecte natal. Pedagogika 69, 88-93.
Genovaitė KAČIUŠKIENĖ, 2004: Rytų aukštaičių sidabraviškių šnektos vertinimas tarmės atstovų požiūriu / Appréciation de dialecte natal par les représentants de Sidabravas de la Haute-Lituanie. Valoda-2004 14. Daugavpils: Daugavpils Universitāte.103–109.
Rita URNĖŽIŪTĖ, 1998: Kodų kaita joniškiečių šnekamojoje kalboje / Changement de code dans le langage parlé de Joniškis. Kalbotyra 47/1, 131-142.
www.lrytas.lt/str_foto_galerija.asp?id=24045 (vu: 15 11 2009).
Objavljeno
2020-10-14
Kako citirati
Kačiuškienė G. (2020). Le dialecte natal: analyse de l’opinion des intellectuels et des villageois de Lituanie. Slavia Centralis, 3(2), 138–146. https://doi.org/10.18690/scn.3.2.138–146.2010
Rubrike
Articles