Izrazi za sneg in smuči v slovenski smučarski terminologiji

  • Ljudmila Bokal Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Ključne besede: sneg, smuči, smučanje, smučarska terminologija, smučarsko izrazje

Povzetek

Sneg in smuči sta temeljna termina smučarske terminologije. Pomemben delež izrazov iz obeh pojmovnih skupin je v preteklosti živel v narečjih. Od tu so prešli v knjižni jezik in so sedaj nepogrešljive enote slovenske smučarske terminologije. Živost le-te se izkazuje tudi v izraznem odzivanju na nove tehnološke dosežke (smuči karving).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Ljudmila Bokal, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: ljudmila.bokal@zrc-sazu.si

Literatura

Rudolf BADJURA, 1921: Smuška terminologija. Ponatis po Sportu 1920/1. Ljubljana.
– –, 1924: Smučar. Ljubljana.
Borut BATAGELJ, 2008: Socialna zgodovina smučanja na Slovenskem. Doktorska disertacija. Ljubljana. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Oddelek za zgodovino.
Francka BENEDIK, 1990: Poimenovanje gozda in refleksi e v besedi sneg v slovenskih govorih. Razprave XIII. Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Ljubljana. Razred za filološke in literarne vede.
France BEZLAJ, 1995: Etimološki slovar slovenskega jezika, Tretja knjiga, P–S, Ljubljana.
Borut ČRNIVEC in Andrej TERČELJ, 1997: Skrivnosti nedotaknjenih strmin. 101 nasvet za smučanje zunaj urejenih smučišč. Samozaložba. Ljubljana.
Arnoll DALEN, 1998: Scandinavian ski terminology. History of Skiing. Conference Holmenkollen. Oslo 16.–18. 9. 1998. 50–57.
Ilustrirani Slovenec, tedenska priloga Slovenca. Leto VII, 1. februar 1931, št. 5.
Joža GLONAR, 1936: Slovar slovenskega jezika. Umetniška propaganda. V Ljubljani.
Aleš GUČEK, 1998: Po smučinah od pradavnine. Ljubljana: Magnolija.
Drago KLADNIK et al., 2005: Geografski terminološki slovar, ZRC SAZU. Geografski inštitut Antona Melika. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. ZRC SAZU. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Fran LEVEC, 1899: Slovenski pravopis.
Boris OREL, 1964: Bloške smuči. Vprašanje njihovega nastanka in razvoja. Ljubljana. Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Inštitut za slovensko narodopisje.
Zdravko PETKOVŠEK in Zvonka LEDER (ur.), 1990: Meteorološki terminološki slovar. Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Društvo meteorologov Slovenije. Ljubljana.
Planinski terminološki slovar, 2002. Slovensko-angleško-nemško-francosko-italijanski slovar planinskega, alpinističnega, plezalskega izrazja. Komisija za izdelavo Planinskega terminološkega slovarja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Maks PLETERŠNIK, 1974: Slovensko nemški slovar, A–O, P–Ž, reproducirani ponatis. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1994. Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Inštitut za slovenski jezik. DZS.
Marko SNOJ, 1997: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Pavle ŠEGULA, 1986: Sneg, led, plazovi. Priročnik za planince, smučarje in druge. Ljubljana. Planinska zveza Slovenije.
– – (ur.), 1995: Večjezični slovar – Sneg in plazovi. Gorska reševalna služba pri Planinski zvezi Slovenije. Ljubljana.
Jože TOPORIŠIČ, 2000: Slovenska slovnica. Založba Obzorja.
Janez Vajkard VALVASOR, 1994: Slava vojvodine Kranjske. Mladinska knjiga.
Objavljeno
2020-10-14
Kako citirati
Bokal L. (2020). Izrazi za sneg in smuči v slovenski smučarski terminologiji. Slavia Centralis, 3(2), 109–124. https://doi.org/10.18690/scn.3.2.109–124.2010
Rubrike
Articles