Slovene regional atlases: from SDLA-Ts to SDLA-SI

  • Rada Cossutta Univerza na Primorskem; Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Ključne besede: lingvistična geografija, slovenski regionalni atlasi, SDLA-Ts, SDLA-SI, dialektologija

Povzetek

Slovenski regionalni atlasi: od SDLA-Ts do SDLA-Si

Prispevek se osredinja na prikaz dveh slovenskih dialektoloških regionalnih atlasov, ki bistveno dopolnjujeta furlanski atlas ASLEF: Slovenski dialektološki leksikalni atlas Tržaške pokrajine (SDLATs) (1987) za tržaški Kras in Slovenski dialektološki leksikalni atlas slovenske Istre (SDLA-SI) (2005–2006) za slovensko Istro. Njuna uresničitev pomeni nedvomno pridobitev za primorsko leksiko, ki je tu zapisana in kartografirana.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Rada Cossutta, Univerza na Primorskem; Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Koper, Slovenija. E-pošta: rada.cossutta@zrs.upr.si

Literatura

Rada COSSUTTA, 1987: Slovenski dialektološki leksikalni atlas Tržaške pokrajine (SDLA-Ts). Trieste: Slavica Tergestina, Università di Trieste.
– –, 2002: Poljedelsko in vinogradniško izrazje v slovenski Istri. Koper: Knjižnica Annales, 26.
– –, 2005–2006: Slovenski dialektološki leksikalni atlas slovenske Istre (SDLA-SI). Koper: Knjižnica Annales Majora.
Enrico ROSAMANI, 1958, 1990 (1st reprint): Vocabolario giuliano. Bologna, Trieste: Edizioni Lint.
GDDT- Mario DORIA – Claudio NOLIANI, 1987: Grande dizionario del dialetto triestino. Trieste: Edizioni "Il Meridiano".
Objavljeno
2020-10-14
Kako citirati
Cossutta R. (2020). Slovene regional atlases: from SDLA-Ts to SDLA-SI. Slavia Centralis, 3(2), 74–79. https://doi.org/10.18690/scn.3.2.74–79.2010
Rubrike
Articles