What is Conscience? Some Ontological Metaphors in the English-Language Aphorisms

  • Eldar Veremchuk Zaporizhzhia National University, Faculty for Foreign Languages
Ključne besede: konceptualna metafora, meddomenska preslikava, domena, elaboracija, razširitev

Povzetek

Članek obravnava ontološke metafore s ciljno domeno ZAVEST. Temelji na načelih in metodologiji teorije konceptualne metafore. Analizirano gradivo predstavlja korpus aforizmov o zavesti, pridobljen z metodo kontinuiranega vzorčenja na podlagi podatkov iz spletnih zbornikov aforizmov. Predpostavljamo, da je abstraktna etična entiteta oblikovana glede na spoznanje konkretnih danosti iz življenjske izkušnje. Glavni konceptualni metafori analiziranega etičnega koncepta sta »vest je človek ali bog« in »vest je stvar«, ki imata v različnih kontekstih različne variante, v katerih se uresničujeta.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Eldar Veremchuk, Zaporizhzhia National University, Faculty for Foreign Languages

Zaporizhzhia, Ukraina. E-mail: eldar.veremchuk@znu.edu.ua

Literatura

Ana KEGLEVIĆ BLAŽEVIĆ, 2022: Metaphorische Kollokationen – zum Problem ihrer theoretischen Festlegung und empirischen Erforschung. Slavia Centralis 15/1, 190–200. https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/1849 (8.4.2023).
Andrijana BROĆIĆ, 2019: Pride as a Metaphorical Treasure: The Conceptualization of Pride and Self-Respect in English and Serbian via ‘The Possession of a Precious Object’ Scenario. Belgrade English Language and Literature Studies 11, 11–43. DOI 10.18485/bells.2019.11.1
BrainyQuote. https://www.brainyquote.com/search_results?q=conscience (5.4.2023).
Douglas AURIEL, Michael STRUPF, 1989: Webster’s New World Best Book of Aphorism. New York: Webster’s New World.
George LAKOFF, Mark JOHNSON, 1980: Metaphors we live by. Chicago: Chicago University Press.
Iryna SHEVCHENKO, Vira SHASTALO, 2021: The conceptual metaphor of modesty in English and Ukrainian. Cognitive Studies / Études cognitives 21, 1–12. DOI 10.11649/cs.2462
James GEARY, 2005: World in a Phrase: A Brief Histhory of The Aphorism. New York: Bloomsbury.
John GROSS, 1983: The Oxford Book of Aphorisms. Oxford: Oxford University Press.
Jožica ČEH STEGER, 2022: Metaforični koncepti ljubezni in ženske v pesniških prvencih slovenske moderne. Slavia Centralis 15/2, 129–142. https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/2457 (5.4.2023).
Melanija Larisa FABČIČ, 2022: Jezik podob – metafora in metonimija v filmu. Slavia Centralis 15/2, 78–95. https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/2454 (6.4.2023).
Michail MANTZANAS, 2020: The Concept of Moral Conscience in Ancient Greek Philosophy. Conatus 5/2, 65–86. DOI 10.12681/cjp.23148.
Nataliia TATSENKO, 2020: Empathy as a self-organized cognitive model: a linguistic synergetic perspective. LEGE ARTIS. Language yesterday, today, tomorrow 5/1, 390–423.
Nikolina MILETIĆ, 2023: Function of metaphors in framing the global crisis. Slavia Centralis 16/1, 50–65. https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/2806 (10.4.2023).
Proverbicals. 12. May 2022. https://proverbicals.com/ (8.4.2023).
Rachel GREENE, 2019: Conscience, ethics and politics: beyond beautiful souls. Cambridge: Cambridge University Press. DOI 10.17863/CAM.45788
Shane GLACKIN, 2021: Obligations of Conscience. Journal of Moral Philosophy 19/1, 1–24. DOI 10.1163/17455243-20212990
Sunil SHARMA, 2015: Metaphorical imagery of honour and dishonour in Hindi phraseology. Yearbook of Phraseology 6, 87–102. DOI 10.1515/phras-2015-0006.
Vyvyan EVANS, Melanie GREEN, 2006: Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Wystan Hugh AUDEN, Louis KRONENBERGER, 1981: The Viking Book of Aphorisms: A Personal Selection. New York: Dorset House Publishing.
Zoltán KÖVECSES, 2017: Conceptual metaphor theory. Routledge handbook of metaphor. Eds. Elena Semino, Zsófia Demjén. Abingdon: Routledge, 13–27.
Objavljeno
2023-12-29
Kako citirati
Veremchuk E. (2023). What is Conscience? Some Ontological Metaphors in the English-Language Aphorisms. Slavia Centralis, 16(2), 142-153. https://doi.org/10.18690/scn.16.2.142-153.2023