Ob 100. obletnici izida Smuške terminologije (1921): zasnova in slovaropisne prvine

  • Simon Atelšek ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Ključne besede: smučarska terminologija, zgodovinsko jezikoslovje, terminografija, Rudolf Badjura

Povzetek

V prispevku uvodoma povzamemo historiat in povod za nastanek Smuške terminologije (1921) ter metodologijo zbiranja gradiva. V drugem delu analiziramo slovaropisne prvine in ugotavljamo, da delo kljub temu, da ga je avtor označeval kot zbirko, v veliki meri izkazuje značilnosti terminološkega slovarja. Na ravni mikrostrukture ugotavljamo, da je avtor ob enobesednih iztočnicah, ki v delu prevladujejo, dosledno navajal slovnične podatke. Relativno dosledno je navajal tudi razlage, ki v posameznih primerih zelo natančno opredeljujejo pojme in se tako že približajo terminološkim definicijam. Nekaj bolj netipičnih značilnosti za slovarje pa lahko opazimo na ravni makrostrukture. Najbolj očitna tovrstna značilnost je, da avtor na nekaterih mestih podatke o pojmu navaja tudi izven slovarskega sestavka. Druga pa se kaže v tem, da delo ne vključuje abecednega seznama smučarskih izrazov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Simon Atelšek, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: simon.atelsek@zrc-sazu.si

Literatura

Rudolf BADJURA, 1914: Slovenska smuška terminologija. Slovenski narod 47, 29–30.
– –, 1920/21: Slovenska smuška terminologija. Sport 4, 24.
– –, 1921: Smučarjeva oprava. Sport 5, 34–35.
– –, 1921a: Smuška terminologija. Ponatis po Sportu 1920/21. Ljubljana.
– –, 1924: Smučar. Ljubljana.
– –, 1931: Smuška terminologija. 2. pomnožena in izpopolnjena izdaja. Ljubljana.
Borut BATAGELJ, 2009: Izum smučarske tradicije. Kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije.
Ljudmila BOKAL, 2010: Izrazi za sneg in smuči v slovenski smučarski terminologiji. Slavia Centralis 3/2, 109–124.
Ervin DOLENC idr., 1998: Sokolstvo. Enciklopedija Slovenije, 12. Ljubljana: Mladinska knjiga. 144–147.
Matjaž GERŠIČ idr., 2014: Rudolf Badjura – življenje in delo. Ur. Matjaž Geršič, Drago Perko. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Aleš GUČEK, 1998: Po smučinah od pradavnine. Ljubljana: Magnolija.
Svetozar GUČEK, 1998: Slovenija, zibelka smučanja v srednji Evropi. Ljubljana: Kmečki glas.
Jasna HONZAK JAHIĆ, 2000: Nastajanje in oblikovanje slovenskega športnega izrazja. Slavistična revija 48/3, 285–307.
Silvo KRISTAN, 2012: Športni terminološki slovar: Delovni izvod za širšo strokovno razpravo. Ljubljana: Fakulteta za šport.
Peter MIKŠA, Urban GOLOB, 2013: Zgodovina slovenskega alpinizma. Ljubljana: Friko, Mikša in partnerji.
Peter MIKŠA, Mitja ZORN, 2018: National marking of Slovenian mountains before World War I (Nacionalno markiranje slovenskih gora pred prvo svetovno vojno). Igra ustvarjalnosti: teorija in praksa urejanja prostora 6, 22–29.
Anton MRAK, 1932: Rudolf Badjura, Smuška terminologija. II. Pomnožena in izpopolnjena izdaja. Ljubljanski zvon 52/5, 318.
Maks PLETERŠNIK, 1894–1895: Slovensko-nemški slovar. Dostop 15. 11. 2021 na www.fran.si.
Slovenski smučarski slovar. Ur. Ljudmila Bokal. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.
Mojca ŽAGAR KARER, 2011: Terminologija med slovarjem in besedilom. Analiza elektrotehniške terminologije. Ljubljana: Založba ZRC.
Objavljeno
2022-04-14
Kako citirati
Atelšek S. (2022). Ob 100. obletnici izida Smuške terminologije (1921): zasnova in slovaropisne prvine. Slavia Centralis, 15(1), 26–41. Pridobljeno od https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/1841