Vodnikov katekizem: Kerſhanſki navuk sa Illirſke deshele, vset is Katehisma sa vſe zerkve Franzoskega Zesarstva

Uredili Irena Orel, Martina Orožen, Marko Jesenšek. Maribor: Univerzitetna založba, 2020. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 139)

  • Jakob Müller
Ključne besede: Valentin Vodnik, Vodnikov katekizem, znanstvena monografija, Zora, ocena

Povzetek

Avtor predstavlja najnovejšo znanstveno monografijo o Valentinu Vodniku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jakob Müller

E-pošta: jmuellergrs@gmail.com

Objavljeno
2021-10-18
Kako citirati
Müller J. (2021). Vodnikov katekizem: Kerſhanſki navuk sa Illirſke deshele, vset is Katehisma sa vſe zerkve Franzoskega Zesarstva. Slavia Centralis, 14(2), 291–293. https://doi.org/10.18690/scn.14.2.291–293.2021