O priimku Orožen

  • Marko Snoj ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Ključne besede: izvor, etimologija, priimki, Martina Orožen, izvor imen

Povzetek

Avtor prispevka utemeljuje izvor priimka Orožen.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marko Snoj, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: marko.snoj@zrc-sazu.si

Objavljeno
2021-10-16
Kako citirati
Snoj M. (2021). O priimku Orožen. Slavia Centralis, 14(2), 9. https://doi.org/10.18690/scn.14.2.9.2021