Suzana TODOROVIĆ, 2020: Istrskobeneški jezikovni atlas severozahodne Istre 2. Števniki in opisni pridevniki, čas in koledar, življenje, poroka in družina, hiša in posestvo

Koper: Libris, Italijanska unija, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja

  • Tjaša Jakop Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
Ključne besede: Istrskobeneški jezikovni atlas severozahodne Istre 2, Suzana Todorović, ocena monografije, leksikalna lingvistična raziskava, slovensko istrsko narečje

Povzetek

Avtorica opisuje in ocenjuje monografijo Suzane Todorović, Istrskobeneški jezikovni atlas severozahodne Istre 2 (2020).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tjaša Jakop, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: tjasa.jakop@zrc-sazu.si

Objavljeno
2021-09-13
Kako citirati
Jakop T. (2021). Suzana TODOROVIĆ, 2020: Istrskobeneški jezikovni atlas severozahodne Istre 2. Števniki in opisni pridevniki, čas in koledar, življenje, poroka in družina, hiša in posestvo. Slavia Centralis, 14(1), 305–307. https://doi.org/10.18690/scn.14.1.305–307.2021